Nieuws nader bekeken

Over dit voorbeeld

In deze lessenreeks oefenen studenten met het bijhouden van het nieuws, een item selecteren, stelling bedenken en met elkaar discussiëren volgens de regels van het Lagerhuis. Elk debat wordt ook nabesproken om de discussie een volgende keer beter te laten verlopen. Ter voorbereiding van de discussie vullen de studenten een werkblad in met drie invalshoeken: wat is het probleem, welke groepen en belangen spelen een rol, welke waarden zijn voor jou in deze discussie van belang. Na 3 keer begeleid oefenen onder leiding van de docent, heeft steeds een duo studenten zelfstandig een nieuwsitem voorbereid. Zij introduceren zelf de stelling, leiden het debat en houden ook de nabespreking. Hiermee leren zij het nieuws bijhouden over hun eigen sector, leren zij hun standpunt te bepalen en te onderbouwen en leren zij de meningen van anderen te overdenken.   

Docent

Docent en ontwikkelaar: Mario de Jong