Onderwijsmateriaal

Bildung in het beroepsonderwijs – Anouk Zuurmond

Bildung in het beroepsonderwijs – Anouk Zuurmond

Bildung in het beroepsonderwijs - Opening up spaces for meaningful engagement in educational praxis   Het lectoraat Normatieve professionalisering van de Hogeschool Utrecht heeft een bundel uitgebracht waarin de normatieve dimensie van het onderwijs wordt...

Lees meer
Routineboekje voor focusgroep

Routineboekje voor focusgroep

Routineboekje voor focusgroep   Je kunt een focusgroep gebruiken om je lessenserie te evalueren. Het is een goede manier om informatie te verzamelen die je wilt hebben om je onderwijs te verbeteren. Tegelijkertijd is het voor studenten en een leerzame oefening in...

Lees meer
Evaluatie lessenserie

Evaluatie lessenserie

Evaluatie lessenserie   Dit formulier is te gebruiken om je lessenserie te evalueren. In de werkplaats gebruiken we dit, samen met andere input, als basis voor de focusgroep die we houden met studenten. Het is ook mogelijk om de evaluatie in Word te ontvangen,...

Lees meer
Lesontwerp format

Lesontwerp format

Een lesontwerp helpt om richting te geven aan je onderwijsactiviteiten. Het plaats een les in een groter perspectief. Het geeft richting en duidelijkheid voor jou en je studenten. Een goede voorbereiding is belangrijk, waarbij wel mogelijkheid is voor improvisatie en...

Lees meer
Opdracht filmverslag

Opdracht filmverslag

Films kunnen je helpen om je wereldbeeld te vormen. Je kunt iets vinden van de personen die in de film spelen. Soms lijken ze op de realiteit, soms niet. Het helpt om te denken over wat je vindt. Je kunt je verplaatsen in andere werelden of juist in een wereld die erg...

Lees meer