Docenten zoeken naar praktische handvatten om kritisch denken in hun onderwijs en curriculum vorm te geven. Op basis van deze vraag hebben we gericht gezocht naar een hulpmiddel voor docenten met de volgende criteria: praktisch toepasbaar, duidelijk, begrijpelijk en in te passen in bestaand onderwijs. Kritisch denken omvat veel deelvaardigheden en disposities, het model dat we docenten aanreiken is gericht op het creëren van een leeromgeving waarin kritisch denken mogelijk wordt. Het model is in de kern uitgelegd.