De werkplaats heeft een praktijkboek ontwikkeld voor docenten om kritisch burgerschapsonderwijs te ontwerpen. Er wordt ingegaan op hoe een visie te vormen en vanuit daar onderwijs te ontwikkelen. Het komt erop neer dat al het werk dat de werkplaats doet en heeft gedaan terugkomt in het praktijkboek. Didactische principes komen aan bod, alsmede voorbeelden en tools om te reflecteren op het gegeven onderwijs.