Docentenwerk

Normen en waarden in de politiek | niveau 2, anderstaligen
Studenten bereiden zich via verschillende opdrachten voor op een discussie over hun eigen verkiezingsprogramma rondom zorg, onderwijs en welzijn.
In de lessen Nederlands oefenen…
Informatief artikel over een taalprobleem | Niveau 4, onderwijsassistent
Taal is van groot belang voor het succesvol maatschappelijk functioneren van ieder individu. In de beroepspraktijk komt de onderwijsassistent dagelijks in aanraking met kinderen die problemen ervaren bij het vak Nederlands. Denk bijvoorbeeld…
Schrijven van een betoog met Nederlands als tweede taal | Anderstaligen, niveau 2
De lessen starten bij argumenteren en resulteren in het schrijven van een eenvoudig betoog (taaleis 2F). In deelopdrachten verkennen studenten de begrippen feit, mening, stelling…
Rechtvaardigheid in de sport | Niveau 3-4
Het Sport College heeft tweede wereldoorlog gerelateerde onderwerpen gekoppeld aan de actualiteit en waar mogelijk aan de beroepscontext van Sport & Bewegen. Bijvoorbeeld een les over soldaten…
Nieuws nader bekeken | Niveau 4
In deze lessenreeks oefenen studenten met het bijhouden van het nieuws, een item selecteren, stelling bedenken en met elkaar discussiëren volgens de regels van het Lagerhuis. Elk debat wordt ook nabesproken…
Democratie en dictatuur in het dagelijks leven | Niveau 4
Studenten leren wat een democratie en dictatuur is, denken hier kritisch over na en weten dit te vertalen naar het dagelijks leven. Waar herkent de student democratische en dictatoriale aspecten? Wat kan de student zelf in zijn omgeving…
Ethische dilemma's | Juridisch administratieve beroepen, niveau 4
Tijdens de lessen wordt de voorkennis geactiveerd door middel van fragmenten uit ‘Kijken in de Ziel’ waarin advocaten ethische dilemma’s voorgeschoteld krijgen. Student en docent gaan dan klassikaal met elkaar in gesprek over…
Beroep en maatschappij | ICT
Studenten oefenen persoonlijke vaardigheden welke van hen verwacht worden in het beroep en in de maatschappij. Zo leren zij zichzelf, het beroep en de omgeving beter kennen en ingaan op kansen en mogelijkheden die hen…