Docentenwerk

Bekijk en download hier lesmateriaal en formatieve toetstaken
In de werkplaats is veel materiaal ontwikkeld. Op deze pagina kan je een deel ervan vinden en downloaden. Het is onderverdeeld in twee categorieën: 1) lesvoorbereidingen en bijbehorende documenten. 2) Formatieve toetstaken. Via deze link vind je de blauwdruk waarmee je je eigen formatieve toetstaken kunt ontwerpen.

Normen en waarden in de politiek

NIVEAU 2 | Anderstaligen | Lesmateriaal 

Studenten bereiden zich in deze lessen via verschillende opdrachten voor op een discussie over hun eigen verkiezingsprogramma rondom zorg, onderwijs en welzijn.

Informatief artikel schrijven over een taalprobleem

NIVEAU 4 | Onderwijsassistent | Lesmateriaal

Hoe vind je in de overdaad van informatie bruikbare literatuur en hoe weet je dat je bronnen betrouwbaar zijn? Studenten brengen dergelijke vraagstukken in de praktijk door een informatief artikel te schrijven.

Schrijven van een betoog met Nederlands als tweede taal

NIVEAU 2 | Anderstaligen | Lesmateriaal

De lessen starten bij argumenteren en resulteren in het schrijven van een eenvoudig betoog. In deelopdrachten verkennen studenten de begrippen feit, mening, stelling…

Rechtvaardigheid in de sport

NIVEAU 3-4 | Sport opleidingen | Lesmateriaal

Het Sport College heeft een vierdelige lessenreeks ontwikkeld die het kritisch denken bevorderen. Ze hebben Tweede Wereldoorlog gerelateerde onderwerpen gekoppeld aan de actualiteit en waar mogelijk aan de beroepscontext van Sport & Bewegen.

Nieuws nader bekeken

NIVEAU 4 | Allerlei opleidingen | Lesmateriaal

In deze lessenreeks oefenen studenten met het bijhouden van het nieuws, een item selecteren, stelling bedenken en met elkaar discussiëren volgens de regels van het Lagerhuis. Elk debat wordt ook nabesproken om de discussie een volgende keer beter te laten verlopen.

MBOStem

Allerlei niveaus | Allerlei opleidingen | Lesmateriaal & toetstaken

In deze lessenserie onderzoeken studenten hoe ze om willen gaan met hun stem in de Nederlandse maatschappij. Op basis van een stevig kennisfundament, over taken van diverse overheden bijvoorbeeld, onderzoeken ze hun eigen ideeën.

Rechten en plichten

NIVEAU 1-2 | Allerlei opleidingen | Lesmateriaal

In deze lessenserie maakt de student kennis met het rechtssysteem in Nederland. De grondtoon daarbij is de bescherming van onze (verworven) vrijheden.De studenten krijgen de opdracht om voorafgaand aan de les een stuk uit de actualiteit, krant, internet, dat gaat over (straf)recht en presenteren dit aan de groep. 

Uitdagende werkzaamheden

NIVEAU 3-4 | Onderwijsassistent | Toetstaak

In deze toetstaak wordt het verwoorden van standpunten en hun onderbouwing formatief geëvalueerd. Studenten analyseren een probleem en doorzien hopelijk dat het probleem meerdere lagen kan bevatten. Het probleem wordt in deze toetstaak als het goed gaat vanuit verschillende perspectieven benaderd. 

Altijd inzetbaar

Niveau 3-4 | Onderwijsassistent | Toetstaak

Een van de student haar taken is het begeleiden van een leerling met TOS. Iedere week werkt ze individueel met deze leerling aan begrijpend lezen. Door al het invalwerk lukt het haar niet om wekelijks met hem te zitten. De leerling gaat achteruit. In deze taak oefent de student haar standpunt te verwoorden.

Discriminatie bij de kapperszaak?

NIVEAU 1-2 | Dienstverlening | Toetstaak

De student oefent een standpunt innemen vanuit een persoonlijk, maatschappelijk en beroepsperspectief. Sanne en Reham hebben allebei gesolliciteerd bij kapsalon ‘de Gouden Schaar’ waar jij ook net bent gaan werken. De Gouden Schaar is een zeer drukke kapsalon met kritische klanten. De eigenaar wil graag Sanne aannemen, terwijl Reham de betere kapster is. 

Make-up op stage & Black hair

NIVEAU 2-3 | Kappersopleiding | Toetstaken

Vaak komen er klanten met Europees haar die vlechten willen. En Sara begrijpt niet waarom de eigenaresse dit accepteert. Tijdens het eerste gesprek vertelde de eigenaresse dat ze ook geld moet verdienen om de zaak te kunnen blijven runnen. Sara voelt zich hier niet goed bij en wil straks geen klanten vlechten met Europees haar – terwijl ze hier heel goed in is.

Fair Play & een baas die eisen stelt

Niveau 3-4 | Sport opleidingen | Toetstaken

Op de stage bieden ze jou een keuze aan. Je mag kiezen tussen een jongens- en een meisjesteam, beide onder 17. Bij het jongensteam krijg je een stagevergoeding en bij het meisjesteam niet. Wat doe je? | Je baas eist een coronapaspoort, omdat thuiswerken geen optie is en hij als werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving voor zowel jou als de klant. Wat vind je?