Docentenwerk

Bekijk en download hier je lesmaterialen

Praktijkvoorbeelden van onze experts en specialisten die onderzoeksresultaten in de praktijk brengen. Wij noemen dit docententwerk.

Normen en waarden in de politiek

NIVEAU 2 | Anderstaligen

Studenten bereiden zich in deze lessen via verschillende opdrachten voor op een discussie over hun eigen verkiezingsprogramma rondom zorg, onderwijs en welzijn.

Informatief artikel schrijven over een taalprobleem

NIVEAU 4 | Onderwijsassistent

Hoe vind je in de overdaad van informatie bruikbare literatuur en hoe weet je dat je bronnen betrouwbaar zijn? Studenten brengen dergelijke vraagstukken in de praktijk door een informatief artikel te schrijven.

Schrijven van een betoog met Nederlands als tweede taal

NIVEAU 2 | Anderstaligen

De lessen starten bij argumenteren en resulteren in het schrijven van een eenvoudig betoog. In deelopdrachten verkennen studenten de begrippen feit, mening, stelling…

Rechtvaardigheid in de sport

NIVEAU 3-4

Het Sport College heeft een vierdelige lessenreeks ontwikkeld die het kritisch denken bevorderen. Ze hebben Tweede Wereldoorlog gerelateerde onderwerpen gekoppeld aan de actualiteit en waar mogelijk aan de beroepscontext van Sport & Bewegen.

Nieuws nader bekeken

NIVEAU 4

In deze lessenreeks oefenen studenten met het bijhouden van het nieuws, een item selecteren, stelling bedenken en met elkaar discussiëren volgens de regels van het Lagerhuis. Elk debat wordt ook nabesproken om de discussie een volgende keer beter te laten verlopen.

Democratie en dictatuur in het dagelijks leven

NIVEAU 4

Studenten leren wat een democratie en dictatuur is, denken hier kritisch over na en weten dit te vertalen naar het dagelijks leven. Waar herkent de student democratische en dictatoriale aspecten?

Ethische dilemma's

NIVEAU 4 | Juridisch administratieve beroepen

Tijdens de lessen wordt de voorkennis geactiveerd door middel van fragmenten uit ‘Kijken in de Ziel’ waarin advocaten ethische dilemma’s voorgeschoteld krijgen. Student en docent gaan dan klassikaal met elkaar in gesprek.

Beroep en maatschappij

ICT

Studenten oefenen persoonlijke vaardigheden welke van hen verwacht worden in het beroep en in de maatschappij. Zo leren zij zichzelf, het beroep en de omgeving beter kennen en ingaan op kansen en mogelijkheden die hen geboden worden.