Rechten en plichten

Over de de toetstaak

De doelstelling van de lessenserie over rechten en plichten is het ‘stimuleren van aspecten van kritisch denken’. Dat doen we door in te zetten op drie verschillende vaardigheden waarvan wij vinden dat een student die zou moeten beheersen:

  • Analyseren en gebruik maken van informatie
  • Jezelf kennen en beheersen
  • Begrijpen van en interactie met anderen
  • Versterken van taalvaardigheid: leesvaardigheid, presenteren en verslaglegging.

In deze lessenseries doen we dat aan de hand een van de vier dimensies van burgerschap, namelijk de politiek juridische dimensie. Eén lessenserie gaat over ‘Democratie in Nederland’. Een andere serie gaat over ‘Rechten en plichten’.

Wat de inhoud van de lessen ook is we volgende steeds het Directe instructiemodel en houden daarmee rekening met de segmenten zoals Bloom die beschreven heeft.

Docent

Docent en ontwikkelaar: Peter Dinter