Kernteam

Laurence Guérin (ROC van Twente)

Laurence Guérin (ROC van Twente)  

Laurence leidt de werkplaats. Ze is practor burgerschap bij ROC van Twente en lector wereldburgerschap bij de Haagse Hogeschool. Ze promoveerde ook op dit thema. Ze leidt meerdere projecten die de grenzen van het onderwijs overstijgen, onder andere met provincies en bedrijven. In het verleden was ze verbonden aan de Saxion, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en heeft internationaal ervaring in o.a. Zwitserland en Duitsland. (lguerin@rocvantwente.nl

Laurence Guérin (ROC van Twente)  

Laurence is practor burgerschap bij het ROC van Twente en lector wereldburgerschap bij de Haagse Hogeschool. Ze promoveerde ook op dit thema. Ze leidt meerdere projecten die de grenzen van het onderwijs overstijgen, onder andere met provincies en bedrijven. In het verleden was ze verbonden aan de Saxion, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en heeft internationaal ervaring in o.a. Zwitserland en Duitsland. (lguerin@rocvantwente.nl)

.

Laurence Guérin (ROC van Twente)
Klaas Bosma (ROC van Twente)

Laura Martens (ROC Midden Nederland)

Laura coördineert de werkplaats. Ze is verbonden aan ROC Midden Nederland, onder andere als docent-onderzoeker bij het Expertisecentrum Kritisch Denken. Ze studeerde wiskunde & informatica en werkte lang als analist en (project)manager bij onder meer de Universiteit van Amsterdam en de NS. In 2007 maakte Laura de stap naar het onderwijs als docent wiskunde. Bij ROC MN werkt ze docent voor het ICT College. Haar onderzoek bij het Expertisecentrum Kritisch Denken richt zich op effectieve didactische strategieën en professionalisering van docenten. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de invoering van een nieuw onderwijskundig rekenbeleid binnen ROC Midden Nederland.  (l.martens@rocmn.nl)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)

Anouk is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als onderzoekster bij het lectoraat Normatieve Professionalisering. Daarnaast werkt ze bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hier is ze mastercoördinator en universitair docent filosofie. Ze is filosoof en neerlandica en promoveerde op Europese literatuur. Ze was jarenlang lerarenopleider bij de Hogeschool Utrecht. Haar expertises zijn bildung, filosofie (m.n. Hannah Arendt), Nederlands taalonderwijs en kritisch denken. (anouk.zuurmond@hu.nl)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)

Anouk is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als onderzoekster bij het lectoraat Normatieve Professionalisering. Daarnaast werkt ze bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hier is ze mastercoördinator en universitair docent filosofie. Ze is filosoof en neerlandica en promoveerde op Europese literatuur. Ze was jarenlang lerarenopleider bij de Hogeschool Utrecht. Haar expertises zijn bildung, filosofie (m.n. Hannah Arendt), Nederlands taalonderwijs en kritisch denken. (anouk.zuurmond@hu.nl)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)
Daan van Riet (ROC Midden Nederland)

Daan van Riet (Hogeschool Utrecht)

Daan is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als lerarenopleider, onderzoeker en (onderwijs)filosoof. Tot voorkort werkte hij voor ROC Midden Nederland als hoofd van het Expertisecentrum Kritisch Denken. Hij gaf hier ook onderwijs (landelijke nominatie leraar van het jaar 2017) in burgerschap. Zijn onderzoek richt zich op de epistemische macht en -autoriteit van docenten in relatie tot de democratie. Daan verzorgt ook onderwijs bij de faculteit Rechten. Tevens neemt hij plaats in de Raad van Advies bij Filmmuseum Eye en geeft trainingen in het bedrijfsleven en de publieke sector (o.a. provincies en gemeenten) in kritisch denken.  (daan.vanriet@hu.nl

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet is filosoof, theoloog en onderwijspedagoog. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent en onderzoeker. Zijn specialisaties zijn politieke filosofie, burgerschapsvorming en onderwijsethiek. Hij stond aan de wieg van de mastertrack Ethics of Education, was universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en lector Daltononderwijs/Vernieuwingsonderwijs bij de Saxion. Hij promoveerde op rechtsfilosofie en onderwijsethiek (o.a. onderwijsvrijheid). Zijn publicaties gaan over onder andere ethiek, kritische mediawijsheid, leren leren en burgerschapsvorming. (p.a.van.der.ploeg@rug.nl)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet is filosoof, theoloog en onderwijspedagoog. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent en onderzoeker. Zijn specialisaties zijn politieke filosofie, burgerschapsvorming en onderwijsethiek. Hij stond aan de wieg van de mastertrack Ethics of Education, was universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en lector Daltononderwijs/Vernieuwingsonderwijs bij de Saxion. Hij promoveerde op rechtsfilosofie en onderwijsethiek (o.a. onderwijsvrijheid). Zijn publicaties gaan over onder andere ethiek, kritische mediawijsheid, leren leren en burgerschapsvorming. (p.a.van.der.ploeg@rug.nl)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)
Michiel Waltman (ROC van Twente)

Michiel Waltman (ROC van Twente)

Michiel is verbonden aan het ROC van Twente als onderzoeker. Hij is deskundige op het gebied van toetsing, didactiek en docentprofessionalisering. Michiel leidde als vakdidacticus bij de Universiteit Twente en Fontys Hogeschool docenten maatschappijleer en –wetenschappen op. In de werkplaats Democratisering van kritisch denken doet hij onderzoek naar kritisch denken en docentprofessionalisering. Hij werkt daarnaast bij Cito als toetsdeskundige maatschappijwetenschappen. (mwaltman@rocvantwente.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)

Karin werkt bij het ROC van Twente en komt uit het bedrijfsleven. Ze werkt nu als projectleider op het gebied van ‘leren in de praktijk’. Ze was daarvoor manager kwaliteit en heeft zich ook veel beziggehouden met methodiekontwikkeling, training en projectorganisatie. Karin studeerde Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft expertise in NLP en Socratische gespreksvoering. In de werkplaats leidt ze een docentontwikkelteam en heeft ze coördinerende taken. (kvermeulen@rocvantwente.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)

Karin werkt bij het ROC van Twente en komt uit het bedrijfsleven. Ze werkt nu als projectleider op het gebied van ‘leren in de praktijk’. Ze was daarvoor manager kwaliteit en heeft zich ook veel beziggehouden met methodiekontwikkeling, training en projectorganisatie. Karin studeerde Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft expertise in NLP en Socratische gespreksvoering. In de werkplaats leidt ze een docentontwikkelteam en heeft ze coördinerende taken. (kvermeulen@rocvantwente.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)
Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan is hoogleraar aan de Universiteit Twente en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar curriculumontwerp en docentprofessionalisering. Ze is expert in onderwijsonderzoek en begeleidt hierbij ook andere onderzoekers. Susan is docententrainer en heeft veel geschreven over hoe docenten in teams samen kunnen leren en onderwijs kunnen ontwikkelen. (susan.mckenney@utwente.nl)

Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan is hoogleraar aan de Universiteit Twente en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar curriculumontwerp en docentprofessionalisering. Ze is expert in onderwijsonderzoek en begeleidt hierbij ook andere onderzoekers. Susan is docententrainer en heeft veel geschreven over hoe docenten in teams samen kunnen leren en onderwijs kunnen ontwikkelen. (susan.mckenney@utwente.nl)

Klaas Bosma (ROC van Twente)

Klaas werkt als docent-onderzoeker bij het ROC van Twente. In de werkplaats begeleidt hij een docentontwikkelteam. Sinds 2006 als docent Nederlands en Methodische beroepsvorming bij het team Juridisch-administratieve opleidingen, gedeeltelijk als teamcoördinator. Sinds 2017 is hij ook docent-onderzoeker bij het Practoraat burgerschap. Hij heeft zich intensief beziggehouden met curriculumontwikkeling voor de juridische opleidingen, met name gericht op de Nederlandse taalontwikkeling. Tevens heeft hij gewerkt bij Cito als constructeur van examens. Binnen het practoraat richt hij zijn aandacht vooral op het aspect kritisch denken. (kbosma@rocvantwente.nl)

Klaas Bosma (ROC van Twente)
Klaas Bosma (ROC van Twente)

Erik Roelofs (CITO)

Dr. Erik Roelofs werkt bij Cito, op de afdeling Onderzoek, Kennisdeling en innovatie. Hij is gespecialiseerd in Evidence-centered toetsontwerp. Zijn onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten bestrijken complexe vaardigheden, waaronder leesvaardigheid, sociaal-emotionele competentie en rijbekwaamheid. Daarbij staat het gebruik van directe taken, die de essentiële taakkenmerken bevatten om een doelvaardigheid op te roepen, centraal. Deze kenmerken worden aangetoond en geüpdatet via empirisch onderzoek, als bouwstenen voor nieuwe toetstaken en assessments. (erik.roelofs@cito.nl) Foto volgt.