Kernteam

Laurence Guérin (Academica University of Applied Sciences)

Laurence Guérin is een van de initiatiefnemers van dit onderzoeksproject. Laurence is nu verbonden aan Academica University (professor citizenship) en werkte tot voorkort als practor burgerschap bij ROC van Twente en als lector wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool. Als pedagoog heeft ze zich gespecialiseerd in kritisch burgerschap en participatie. Ze promoveerde tevens op deze thematiek. Naast het aanjagen van participatie binnen mbo-instellingen gaat ze door het vuur voor inclusieve scholen. Ze leidt meerdere projecten op dit thema. In het verleden werkte ze voor Hogeschool Saxion als onderzoeker en academisch directeur. Ze coördineerde de mastertrack Ethics of Education bij de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarvoor een rijke ervaring in het bedrijfsleven.

​(l.guerin@academica-group.com

Daan van Riet (Kennisnet)

Daan is als filosoof verbonden aan Kennisnet en verzorgt daarnaast colleges onderwijsethiek. Hiervoor werkte hij aan de Hogeschool Utrecht als lerarenopleider, onderzoeker en (onderwijs)filosoof. Zijn onderzoek richt zich op de epistemische macht en -autoriteit van docenten in relatie tot de democratie en welke rol digitalisering daar in speelt. Hij was verbonden aan het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs, het lectoraat Normatieve Professionalisering en de lerarenopleiding omgangskunde. Tot 2021 werkte hij voor ROC Midden Nederland als hoofd van het Expertisecentrum Kritisch Denken. Hij verzorgde hier ook onderwijs in o.a. burgerschap. Tevens nam hij plaats in o.a. de Raad van Advies bij het Netwerk Filmeducatie (Filmmuseum Eye) en was lid van de onderzoeksadviesraad van LKCA. (d.vanriet@kennisnet.nl

Anouk Zuurmond (Vrije Universiteit)

Anouk is verbonden aan de Vrije Universiteit als onderwijsfilosoof. Ze was een tijd de mastercoördinator Ethics of Education en universitair docent filosofie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Naast filosoof is ze neerlandica en promoveerde op Europese literatuur. Ze was jarenlang lerarenopleider bij de Hogeschool Utrecht. Haar expertises zijn bildung, filosofie (m.n. Hannah Arendt), Nederlands taalonderwijs en kritisch denken. (a.zuurmond@vu.nl)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)
Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet is filosoof, theoloog en onderwijspedagoog. Hij is verbonden aan Academica als lector Filosofie & Pedagogiek en aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent en onderzoeker. Zijn specialisaties zijn politieke filosofie, burgerschapsvorming en onderwijsethiek. Hij stond aan de wieg van de mastertrack Ethics of Education, was universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en lector Daltononderwijs/Vernieuwingsonderwijs bij de Saxion. Hij promoveerde op rechtsfilosofie en onderwijsethiek (o.a. onderwijsvrijheid). Zijn publicaties gaan over onder andere ethiek, kritische mediawijsheid, leren leren en burgerschapsvorming. (p.a.van.der.ploeg@rug.nl)

Ward van der Meiden (ROC van Twente)

Ward is als onderzoeker verbonden aan het ROC van Twente. Recentelijk studeerde hij af aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de masteropleiding Ethics of Education. Voor zijn afstuderen deed hij onderzoek naar het burgerschapsonderwijs in Nederland. Voorheen was hij als onderzoeker actief bij het Expertisecentrum Kritisch Denken van ROC Midden Nederland waar hij zich richtte op kritisch economisch burgerschap. Binnen de werkplaats houdt Ward zich bezig met kritisch denken en burgerschapsonderwijs. (wvandermeiden@rocvantwente.nl)

Michiel Waltman (CITO)

Michiel werkt bij CITO als onderzoeker. Hij is deskundige op het gebied van toetsing, didactiek en docentprofessionalisering. Michiel leidde als vakdidacticus bij de Universiteit Twente en Fontys Hogeschool docenten maatschappijleer en –wetenschappen op. Hij is betrokken bij meerdere expertgroepen over toetsing en maatschappijwetenschappen. In de werkplaats is Michiel de kartrekker van het onderzoeksdeel. (michiel.waltman@cito.nl)

Michiel Waltman (ROC van Twente)
Klaas Bosma (ROC van Twente)

Jos Keuning (CITO)

Jos Keuning werkt sinds 2009 bij Cito en is momenteel binnen de divisie Onderzoek, Kennis en innovatie (OK&I) hoofd van het team Onderwijskundig Onderzoek. Over de jaren heen is hij bij allerlei onderzoeksprojecten betrokken geweest. Kijken hoe je het onderwijs écht verder kunt helpen, was in al die projecten zijn drijfveer. Vaak hadden de projecten betrekking op de vraag hoe je de mogelijkheden en talenten van speciale doelgroepen in beeld kunt brengen. Daarnaast was onderzoek op stelselniveau ook vaak het doel, bijvoorbeeld op het gebied van Mondelinge Taalvaardigheid of Digitale Geletterdheid. Momenteel leidt hij een multidisciplinair team dat samen met scholen en universiteiten onderzoek doet op het gebied van onderwijskundig meten. Samen uitvinden wat wél en niet werkt, daar werkt Jos aan.

​(jos.keuning@cito.nl

Ward van der Meiden (Academica University of Applied Sciences)

Ward heeft een aanstelling bij Academica als kerndocent en is onderzoeker. Dit was hij eerder bij ROC van Twente en daar verbonden aan het practoraat burgerschap. Hij houdt zich bezig met diversiteit & inclusie, schreef een heldere publicatie over diverse opvattingen over kritisch denken en is bezig met een promotietraject over burgerschapsonderwijs in het mbo. Ward is eerder actief geweest bij het Expertisecentrum Kritisch Denken van ROC Midden Nederland en werkte hier aan een kritisch stuk over methodemakers en hun opvattingen over burgerschap. (w.vandermeiden@academica-group.com)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)
Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan is hoogleraar aan de Universiteit Twente en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar curriculumontwerp en docentprofessionalisering. Ze is expert in onderwijsonderzoek en begeleidt hierbij ook andere onderzoekers. Susan is docententrainer en heeft veel geschreven over hoe docenten in teams samen kunnen leren en onderwijs kunnen ontwikkelen. (susan.mckenney@utwente.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)

Karin werkt bij het ROC van Twente en komt uit het bedrijfsleven. Ze werkt nu als projectleider op het gebied van ‘leren in de praktijk’. Ze was daarvoor manager kwaliteit en heeft zich ook veel beziggehouden met methodiekontwikkeling, training en projectorganisatie. Karin studeerde Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft expertise in NLP en Socratische gespreksvoering. (kvermeulen@rocvantwente.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)