Experts

Laurence Guérin (ROC van Twente)  

Laurence is practor burgerschap bij het ROC van Twente en lector wereldburgerschap bij de Haagse Hogeschool. Ze promoveerde ook op dit thema. Ze leidt meerdere projecten die de grenzen van het onderwijs overstijgen, onder andere met provincies en bedrijven. In het verleden was ze verbonden aan de Saxion, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en heeft internationaal ervaring in o.a. Zwitserland en Duitsland. (lguerin@rocvantwente.nl) 

Laurence Guérin (ROC van Twente)  

Laurence is practor burgerschap bij het ROC van Twente en lector wereldburgerschap bij de Haagse Hogeschool. Ze promoveerde ook op dit thema. Ze leidt meerdere projecten die de grenzen van het onderwijs overstijgen, onder andere met provincies en bedrijven. In het verleden was ze verbonden aan de Saxion, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en heeft internationaal ervaring in o.a. Zwitserland en Duitsland. (lguerin@rocvantwente.nl)

.

Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan is hoogleraar aan de Universiteit Twente en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar curriculumontwerp en docentprofessionalisering. Ze is expert in onderwijsonderzoek en begeleidt hierbij ook andere onderzoekers. Susan is docententrainer en heeft veel geschreven over hoe docenten in teams samen kunnen leren en onderwijs kunnen ontwikkelen. (susan.mckenney@utwente.nl)

Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan is hoogleraar aan de Universiteit Twente en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar curriculumontwerp en docentprofessionalisering. Ze is expert in onderwijsonderzoek en begeleidt hierbij ook andere onderzoekers. Susan is docententrainer en heeft veel geschreven over hoe docenten in teams samen kunnen leren en onderwijs kunnen ontwikkelen. (susan.mckenney@utwente.nl)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)

Anouk is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als onderzoekster bij het lectoraat Normatieve Professionalisering. Daarnaast werkt ze bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hier is ze mastercoördinator en universitair docent filosofie. Ze is filosoof en neerlandica en promoveerde op Europese literatuur. Ze was jarenlang lerarenopleider bij de Hogeschool Utrecht. Haar expertises zijn bildung, filosofie (m.n. Hannah Arendt), Nederlands taalonderwijs en kritisch denken. (anouk.zuurmond@hu.nl)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)

Anouk is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als onderzoekster bij het lectoraat Normatieve Professionalisering. Daarnaast werkt ze bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hier is ze mastercoördinator en universitair docent filosofie. Ze is filosoof en neerlandica en promoveerde op Europese literatuur. Ze was jarenlang lerarenopleider bij de Hogeschool Utrecht. Haar expertises zijn bildung, filosofie (m.n. Hannah Arendt), Nederlands taalonderwijs en kritisch denken. (anouk.zuurmond@hu.nl)

Michiel Waltman (ROC van Twente)

Michiel is verbonden aan het ROC van Twente als onderzoeker. Hij is deskundige op het gebied van toetsing, didactiek en docentprofessionalisering. Michiel leidde als vakdidacticus bij de Universiteit Twente en Fontys Hogeschool docenten maatschappijleer en –wetenschappen op. In de werkplaats Democratisering van kritisch denken doet hij onderzoek naar kritisch denken en docentprofessionalisering. Hij werkt daarnaast bij Cito als toetsdeskundige maatschappijwetenschappen. (mwaltman@rocvantwente.nl)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet is filosoof, theoloog en onderwijspedagoog. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent en onderzoeker. Zijn specialisaties zijn politieke filosofie, burgerschapsvorming en onderwijsethiek. Hij stond aan de wieg van de mastertrack Ethics of Education, was universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en lector Daltononderwijs/Vernieuwingsonderwijs bij de Saxion. Hij promoveerde op rechtsfilosofie en onderwijsethiek (o.a. onderwijsvrijheid). Zijn publicaties gaan over onder andere ethiek, kritische mediawijsheid, leren leren en burgerschapsvorming. (p.a.van.der.ploeg@rug.nl)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet is filosoof, theoloog en onderwijspedagoog. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent en onderzoeker. Zijn specialisaties zijn politieke filosofie, burgerschapsvorming en onderwijsethiek. Hij stond aan de wieg van de mastertrack Ethics of Education, was universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en lector Daltononderwijs/Vernieuwingsonderwijs bij de Saxion. Hij promoveerde op rechtsfilosofie en onderwijsethiek (o.a. onderwijsvrijheid). Zijn publicaties gaan over onder andere ethiek, kritische mediawijsheid, leren leren en burgerschapsvorming. (p.a.van.der.ploeg@rug.nl)

Daan van Riet (ROC Midden Nederland)

Daan is verbonden aan ROC Midden Nederland en is hoofd van het Expertisecentrum Kritisch Denken. Daarnaast geeft hij onderwijs (landelijke nominatie leraar van het jaar 2017) in filosofie en beroepsethiek. Met dit laatste houdt hij zich ook onderzoeksmatig bezig, alsmede met beleidsethiek. Tevens is hij voorzitter van het bestuur van Jong ROC MN, in deze rol houdt hij zich bezig met professionalisering en werkgeluk bij jonge onderwijscollega’s. Als nevenfuncties geeft hij onderwijs bij de Hogeschool Utrecht, neemt hij plaats in de Raad van Advies bij Filmmuseum Eye en geeft trainingen in het bedrijfsleven en de publieke sector (o.a. provincies en gemeenten) in kritisch denken. Zijn rol in de werkplaats is die van coördinator. (d.vanriet@rocmn.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)

Karin werkt bij het ROC van Twente en komt uit het bedrijfsleven. Ze werkt nu als projectleider op het gebied van ‘leren in de praktijk’. Ze was daarvoor manager kwaliteit en heeft zich ook veel beziggehouden met methodiekontwikkeling, training en projectorganisatie. Karin studeerde Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft expertise in NLP en Socratische gespreksvoering. In de werkplaats leidt ze een docentontwikkelteam en heeft ze coördinerende taken. (kvermeulen@rocvantwente.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)

Karin werkt bij het ROC van Twente en komt uit het bedrijfsleven. Ze werkt nu als projectleider op het gebied van ‘leren in de praktijk’. Ze was daarvoor manager kwaliteit en heeft zich ook veel beziggehouden met methodiekontwikkeling, training en projectorganisatie. Karin studeerde Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft expertise in NLP en Socratische gespreksvoering. In de werkplaats leidt ze een docentontwikkelteam en heeft ze coördinerende taken. (kvermeulen@rocvantwente.nl)

Klaas Bosma (ROC van Twente)

Klaas werkt als docent-onderzoeker bij het ROC van Twente. In de werkplaats begeleidt hij een docentontwikkelteam. Sinds 2006 als docent Nederlands en Methodische beroepsvorming bij het team Juridisch-administratieve opleidingen, gedeeltelijk als teamcoördinator. Sinds 2017 is hij ook docent-onderzoeker bij het Practoraat burgerschap. Hij heeft zich intensief beziggehouden met curriculumontwikkeling voor de juridische opleidingen, met name gericht op de Nederlandse taalontwikkeling. Tevens heeft hij gewerkt bij Cito als constructeur van examens. Binnen het practoraat richt hij zijn aandacht vooral op het aspect kritisch denken. (kbosma@rocvantwente.nl)