Daan van Riet (Hogeschool Utrecht)

Daan leidt per april 2022 het onderzoek (nam het stokje over van Laurence Guérin, ze trad toe tot de Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland) en is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als lerarenopleider, onderzoeker en (onderwijs)filosoof. Voor zijn leiderschap hield hij zich binnen de werkplaats bezig met inhoudelijke thema’s en was de coördinator. Tot 2021 werkte hij voor ROC Midden Nederland als hoofd van het Expertisecentrum Kritisch Denken. Hij gaf hier ook onderwijs (landelijke nominatie leraar van het jaar 2017) in burgerschap. Zijn onderzoek richt zich op de epistemische macht en -autoriteit van docenten in relatie tot de democratie. Daan verzorgt ook onderwijs bij de faculteit Rechten. Tevens neemt hij plaats in de Raad van Advies bij Filmmuseum Eye en geeft trainingen in het bedrijfsleven en de publieke sector (o.a. provincies en gemeenten) in kritisch denken.  (daan.vanriet@hu.nl

Klaas Bosma (ROC van Twente)

Laura Martens (ROC Midden Nederland)

Laura coördineert de werkplaats. Ze werkt bij ROC Midden Nederland als projectleider en docent(-onderzoeker). Ze studeerde wiskunde & informatica en werkte lang als analist en (project)manager bij onder meer de Universiteit van Amsterdam en de NS. In 2007 maakte Laura de stap naar het onderwijs als docent wiskunde. Haar onderzoek bij het Expertisecentrum Kritisch Denken richtte zich op effectieve didactische strategieën en professionalisering van docenten. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de invoering van een nieuw onderwijskundig rekenbeleid binnen ROC Midden Nederland.  (l.martens@rocmn.nl)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)

Anouk is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als onderzoekster bij het lectoraat Normatieve Professionalisering. Daarnaast werkt ze bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hier is ze mastercoördinator en universitair docent filosofie. Ze is filosoof en neerlandica en promoveerde op Europese literatuur. Ze was jarenlang lerarenopleider bij de Hogeschool Utrecht. Haar expertises zijn bildung, filosofie (m.n. Hannah Arendt), Nederlands taalonderwijs en kritisch denken. (anouk.zuurmond@hu.nl)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)

Anouk is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als onderzoekster bij het lectoraat Normatieve Professionalisering. Daarnaast werkt ze bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hier is ze mastercoördinator en universitair docent filosofie. Ze is filosoof en neerlandica en promoveerde op Europese literatuur. Ze was jarenlang lerarenopleider bij de Hogeschool Utrecht. Haar expertises zijn bildung, filosofie (m.n. Hannah Arendt), Nederlands taalonderwijs en kritisch denken. (anouk.zuurmond@hu.nl)

Anouk Zuurmond (Hogeschool Utrecht)
Michiel Waltman (ROC van Twente)

Michiel Waltman (CITO)

Michiel werkt bij CITO als onderzoeker. Hij is deskundige op het gebied van toetsing, didactiek en docentprofessionalisering. Michiel leidde als vakdidacticus bij de Universiteit Twente en Fontys Hogeschool docenten maatschappijleer en –wetenschappen op. In de werkplaats Democratisering van kritisch denken doet hij onderzoek naar kritisch denken en docentprofessionalisering en hij begeleidt docenten in het ontwerpen van toetstaken. Hij werkt daarnaast bij Cito als toetsdeskundige maatschappijwetenschappen. (mwaltman@rocvantwente.nl)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet is filosoof, theoloog en onderwijspedagoog. Hij is verbonden aan Academica als lector Filosofie & Pedagogiek en aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent en onderzoeker. Zijn specialisaties zijn politieke filosofie, burgerschapsvorming en onderwijsethiek. Hij stond aan de wieg van de mastertrack Ethics of Education, was universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en lector Daltononderwijs/Vernieuwingsonderwijs bij de Saxion. Hij promoveerde op rechtsfilosofie en onderwijsethiek (o.a. onderwijsvrijheid). Zijn publicaties gaan over onder andere ethiek, kritische mediawijsheid, leren leren en burgerschapsvorming. (p.a.van.der.ploeg@rug.nl)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Piet is filosoof, theoloog en onderwijspedagoog. Hij is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent en onderzoeker. Zijn specialisaties zijn politieke filosofie, burgerschapsvorming en onderwijsethiek. Hij stond aan de wieg van de mastertrack Ethics of Education, was universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en lector Daltononderwijs/Vernieuwingsonderwijs bij de Saxion. Hij promoveerde op rechtsfilosofie en onderwijsethiek (o.a. onderwijsvrijheid). Zijn publicaties gaan over onder andere ethiek, kritische mediawijsheid, leren leren en burgerschapsvorming. (p.a.van.der.ploeg@rug.nl)

Piet van der Ploeg (Rijksuniversiteit Groningen)

Ward van der Meiden (ROC van Twente)

Ward is als onderzoeker verbonden aan het ROC van Twente. Recentelijk studeerde hij af aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de masteropleiding Ethics of Education. Voor zijn afstuderen deed hij onderzoek naar het burgerschapsonderwijs in Nederland. Voorheen was hij als onderzoeker actief bij het Expertisecentrum Kritisch Denken van ROC Midden Nederland waar hij zich richtte op kritisch economisch burgerschap. Binnen de werkplaats houdt Ward zich bezig met kritisch denken en burgerschapsonderwijs. (wvandermeiden@rocvantwente.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)

Karin werkt bij het ROC van Twente en komt uit het bedrijfsleven. Ze werkt nu als projectleider op het gebied van ‘leren in de praktijk’. Ze was daarvoor manager kwaliteit en heeft zich ook veel beziggehouden met methodiekontwikkeling, training en projectorganisatie. Karin studeerde Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft expertise in NLP en Socratische gespreksvoering. In de werkplaats leidt ze een docentontwikkelteam en heeft ze coördinerende taken. (kvermeulen@rocvantwente.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)

Karin werkt bij het ROC van Twente en komt uit het bedrijfsleven. Ze werkt nu als projectleider op het gebied van ‘leren in de praktijk’. Ze was daarvoor manager kwaliteit en heeft zich ook veel beziggehouden met methodiekontwikkeling, training en projectorganisatie. Karin studeerde Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft expertise in NLP en Socratische gespreksvoering. In de werkplaats leidt ze een docentontwikkelteam en heeft ze coördinerende taken. (kvermeulen@rocvantwente.nl)

Karin Vermeulen (ROC van Twente)
Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan is hoogleraar aan de Universiteit Twente en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar curriculumontwerp en docentprofessionalisering. Ze is expert in onderwijsonderzoek en begeleidt hierbij ook andere onderzoekers. Susan is docententrainer en heeft veel geschreven over hoe docenten in teams samen kunnen leren en onderwijs kunnen ontwikkelen. (susan.mckenney@utwente.nl)

Susan McKenney (Universiteit Twente)

Susan is hoogleraar aan de Universiteit Twente en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar curriculumontwerp en docentprofessionalisering. Ze is expert in onderwijsonderzoek en begeleidt hierbij ook andere onderzoekers. Susan is docententrainer en heeft veel geschreven over hoe docenten in teams samen kunnen leren en onderwijs kunnen ontwikkelen. (susan.mckenney@utwente.nl)

Klaas Bosma (ROC van Twente)

Klaas werkt als docent-onderzoeker bij het ROC van Twente. In de werkplaats begeleidt hij een docentontwikkelteam. Sinds 2006 als docent Nederlands en Methodische beroepsvorming bij het team Juridisch-administratieve opleidingen, gedeeltelijk als teamcoördinator. Sinds 2017 is hij ook docent-onderzoeker bij het Practoraat burgerschap. Hij heeft zich intensief beziggehouden met curriculumontwikkeling voor de juridische opleidingen, met name gericht op de Nederlandse taalontwikkeling. Tevens heeft hij gewerkt bij Cito als constructeur van examens. Binnen het practoraat richt hij zijn aandacht vooral op het aspect kritisch denken. (kbosma@rocvantwente.nl)

Klaas Bosma (ROC van Twente)
Klaas Bosma (ROC van Twente)

Jos Keuning (CITO)

Jos Keuning werkt sinds 2009 bij Cito en is momenteel binnen de divisie Onderzoek, Kennis en innovatie (OK&I) hoofd van het team Onderwijskundig Onderzoek. Over de jaren heen is hij bij allerlei onderzoeksprojecten betrokken geweest. Kijken hoe je het onderwijs écht verder kunt helpen, was in al die projecten zijn drijfveer. Vaak hadden de projecten betrekking op de vraag hoe je de mogelijkheden en talenten van speciale doelgroepen in beeld kunt brengen. Daarnaast was onderzoek op stelselniveau ook vaak het doel, bijvoorbeeld op het gebied van Mondelinge Taalvaardigheid of Digitale Geletterdheid. Momenteel leidt hij een multidisciplinair team dat samen met scholen en universiteiten onderzoek doet op het gebied van onderwijskundig meten. Samen uitvinden wat wél en niet werkt, daar werkt Jos aan.

​(jos.keuning@cito.nl