Over

Informatie over onderwijsonderzoek met de titel Democratisering van kritisch denken

Democratisering van kritisch denken

Deze website is bedoeld voor mensen die zich bezig houden en/of bekommeren om het Nederlandse beroepsonderwijs. We, het team van de werkplaats onderwijsonderzoek met als titel Democratisering van kritisch denken, denken na over hoe we in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) studenten zo goed mogelijk kunnen opleiden tot professional waarbij ze zich ook tot de samenleving verhouden. We vinden dat kritisch denken een democratisch recht is voor iedereen. Het onderwijs heeft de taak om studenten dit te leren. Wij willen graag onderzoeken, faciliteren en beschrijven hoe dit goed kan. We gaan uit van het principe dat beroepsvoorbereiding, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming hand in hand gaan. Wanneer dit voor onze studenten geldt, geldt dit ook voor ons. Ook voor jou en voor mij. Nadenken over ons eigen beroep hoort dus bij het proces wanneer we (jonge) studenten vragen na te denken. In de werkplaats volgen we daarom twee sporen: we kijken naar ons onderwijs en werken aan de verbetering ervan. We doen onderzoek naar onderwijsontwikkeling, toetstaken en werken samen met docenten aan hun onderwijs. Daarnaast werken aan de professionele en persoonlijke vorming van docenten.

Met het team van de werkplaats werken we vier jaar intensief met elkaar samen. In docentontwikkelteams (dots) werken de docenten gezamenlijk aan visievorming, onderwijsontwikkeling en professionalisering. Leden van het kernteam begeleiden hen hierbij. Tegelijkertijd onderzoeken we het functioneren van de dots en monitoren we het onderwijs dat ontwikkeld en uitgeprobeerd wordt. In de werkplaats werken docenten, onderzoekers, onderwijsfilosofen, lerarenopleiders en toetsdeskundigen intensief samen. De deelnemers werken bij ROC van Twente, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente of CITO.

Wat we doen

Docenten zijn deskundig in hun vakgebied en het werken met hun doelgroep. Elk beroepenveld waar zij voor opleiden vraagt een eigen benadering, alsmede zij het beste weten wat hun studenten nodig hebben. Het kernteam van de werkplaats denkt met hen mee, voedt hen vanuit expertise en doen onderzoek naar de voortgang. Deze voortgang bestaat inhoudelijk op bijvoorbeeld visievorming over burgerschap, maar ook over onderwijsontwikkeling. Ook geven we advies aan ministeries, politiek, scholen en lerarenopleidingen. Naast de inhoudelijke bijdragen wordt er ook gekeken naar het proces. Hoe ontwikkelen docenten zich wanneer ze samenwerken in docentontwikkelteams (zie voor werkwijze de publicatie ‘Connecting de dots’)? Vervolgens kijken we naar de impact op studenten. We willen dat de bijdrage van de werkplaats aan het Nederlandse onderwijs i) valide is, ii) bruikbaar is, iii) effectief is en iv) toegankelijk is.

Deze website als kennisbron

Op deze website delen we alles dat we ontwikkelen. We plaatsen relevante nieuwsberichten en publicaties. De focus ligt ook op het delen van onderwijsmateriaal dat voorkomt uit de werkplaats of verwant is aan de werkwijze van de werkplaats.

Naast het delen van kennis en ervaringen willen we ook het debat op gang brengen en houden. In een sterke democratie staan opvattingen over burgerschap en burgerschapsonderwijs altijd ter discussie. Dat is wat ons betreft ook de kern van goed burgerschapsonderwijs, dat docenten het burgerschap ter discussie stellen met studenten. Tevens denken we graag mee met onderwijscollega’s en geven we advies op verschillende plekken. Alle leden van het kernteam zijn te benaderen hiervoor.

Partners

Rijksuniversiteit Groningen
Roc van Twente
Roc midden Nederland
Universiteit van Twente
Hogeschool Utrecht
NRO
Ministerie van onderwijs cultuur en wetenschap
Cito