Over de werkplaats burgerschap

Deze website is bedoeld voor mensen die zich bezig houden en/of zich bekommeren om het Nederlandse beroepsonderwijs. We, het team van de werkplaats, denken na over hoe we in het mbo studenten zo goed mogelijk kunnen opleiden tot professional waarbij ze zich ook kritisch tot de samenleving verhouden. We vinden dat kritisch kunnen denken een democratisch recht is voor iedereen. Het onderwijs heeft de taak om studenten dit te leren. Wij willen graag onderzoeken, faciliteren en beschrijven hoe dit goed kan. We gaan uit van het principe dat beroepsvoorbereiding, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming hand in hand gaan. Wanneer dit voor onze studenten geldt, geldt dit ook voor ons. Voor leraren en onderzoekers. Nadenken over ons eigen beroep hoort dus bij het proces wanneer we (jonge) studenten vragen na te denken. In de werkplaats volgen we daarom twee sporen: we kijken naar ons onderwijs en werken aan de verbetering ervan. We doen onderzoek naar onderwijsontwikkeling, (formatieve) toetstaken en werken samen met docenten aan hun onderwijs. Daarnaast werken aan de professionele en persoonlijke vorming van docenten.

Het team van de werkplaats werkt intensief met docenten samen. In docentontwikkelteams (dots) werken de docenten gezamenlijk aan visievorming, onderwijsontwikkeling en professionalisering. De werkplaats begeleidt hen hierbij. Ook onderzochten we het functioneren van de dots en monitorden we het onderwijs dat ontwikkeld en uitgeprobeerd werd. Eerder geboekte resultaten zijn te vinden in de rapportages, kijk hiervoor bij publicaties. In de werkplaats werken docenten, onderzoekers, onderwijsfilosofen, lerarenopleiders en toetsdeskundigen samen. Evenals het mbo, hbo en wo elkaar willen versterken.

De werkplaats startte in 2018 als onderzoeksproject, mede gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. In 2023 is deze fase van de werkplaats afgerond en gaat het team verder als samenwerkingsverband. Op deze website vind je dus zowel resultaten van het onderzoeksdeel 2018-2023 alsmede huidige ontwikkelingen, publicaties of samenwerkingen.

Wat we doen

We ondersteunen scholen en docenten bij het verbeteren van hun burgerschapsonderwijs. Ook geven we advies aan ministeries, politiek, scholen en lerarenopleidingen. Naast de inhoudelijke bijdragen wordt er ook gekeken naar het proces. Hoe ontwikkelen docenten zich wanneer ze samenwerken in docentontwikkelteams (zie voor werkwijze de publicatie ‘Connecting de dots’)? Naast het procesmatige onderzoek, dragen we ook bij door onderwijsfilosofisch, pedagogisch en didactisch onderzoek. We willen dat de bijdrage van de werkplaats aan het Nederlandse onderwijs i) valide is, ii) bruikbaar is, iii) effectief is en iv) toegankelijk is.

Deze website als kennisbron

Op deze website delen we alles dat we ontwikkelen. We plaatsen relevante nieuwsberichten en publicaties. De focus ligt ook op het delen van onderwijsmateriaal dat voorkomt uit de werkplaats of verwant is aan de werkwijze van de werkplaats.

Naast het delen van kennis en ervaringen willen we ook het debat op gang brengen en houden. In een sterke democratie staan opvattingen over burgerschap en burgerschapsonderwijs altijd ter discussie. Dat is wat ons betreft ook de kern van goed burgerschapsonderwijs, dat docenten het burgerschap ter discussie stellen met studenten. Tevens denken we graag mee met onderwijscollega’s en geven we advies op verschillende plekken. Alle leden van het kernteam zijn te benaderen hiervoor.

Partners

Rijksuniversiteit Groningen
Roc van Twente
Roc midden Nederland
Universiteit van Twente
Hogeschool Utrecht
NRO
Ministerie van onderwijs cultuur en wetenschap
Cito