Over

Democratisering van kritisch denken

De website van Democratisering van kritisch denken is bedoeld voor mensen die zich bezig houden en/of bekommeren om het Nederlandse beroepsonderwijs. We, het team van de werkplaats onderwijsonderzoek, denken na over hoe we in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) studenten zo goed mogelijk kunnen opleiden tot professional waarbij ze zich ook tot de samenleving verhouden. We gaan uit van het principe dat beroepsvoorbereiding en burgerschapsvorming door elkaar loopt. Het is niet te scheiden. Studenten ontwikkelen zich als mens, ze ontwikkelen zichzelf en hebben daarbij een rol als professional en als burger. Wanneer dit voor onze studenten geldt, geldt dit ook voor ons. Ook voor jou en voor mij. Nadenken over ons eigen beroep hoort dus bij het proces wanneer we (jonge) studenten vragen na te denken. In de werkplaats volgen we beide sporen: we kijken naar ons onderwijs, maar ook naar de professionele rol van de docent.

Denken over een (toekomstig) beroep, burgerschapsdilemma’s en de relatie tussen de twee. Burgerschapsvorming, kritisch leren denken en persoonlijke ontwikkeling (bildung) gaan hand in hand. Met een groep onderwijsprofessionals houden we ons bezig met deze thematiek onder de noemer ‘democratisering van kritisch denken’, omdat we vinden dat kritisch denken een democratisch recht is voor iedereen. De plicht om het studenten te leren ligt bij het onderwijs. Wij willen graag onderzoeken, faciliteren en beschrijven hoe dit goed kan.

Wat we doen

Docenten van twee ROC’s werken in gezamenlijkheid aan onderwijsontwikkeling en eigen professionalisering. Zij zijn deskundig in hun vakgebied en het werken met hun doelgroep. Elk beroepenveld waar zij voor opleiden vraagt een eigen benadering, alsmede zij het beste weten wat hun studenten nodig hebben. Experts van de werkplaats denken met hen mee, voeden hen vanuit expertise en doen onderzoek naar de voortgang. Deze voortgang bestaat inhoudelijk op bijvoorbeeld visievorming over burgerschap, maar ook over inhoudelijke onderwijsontwikkeling. Ook wordt er advies gegeven aan ministeries, politiek en ROC’s. Naast de inhoudelijke bijdragen wordt er ook gekeken naar het proces. Hoe ontwikkelen docenten zich wanneer ze samenwerken in docentontwikkelteams (zie voor werkwijze de publicatie ‘Connecting de dots’)? Vervolgens kijken we naar de impact op studenten. We willen dat de bijdrage van de werkplaats aan het Nederlandse onderwijs i) valide is, ii) bruikbaar is, iii) effectief is en iv) toegankelijk is.

Deze website als kennisbron

Op deze website wordt een beschrijving van onze benadering van het beroepsonderwijs en specifiek op de combinatie burgerschapsvorming en beroepsvoorbereiding weergegeven. We plaatsen relevante nieuwsberichten en publicaties. De focus ligt ook op het delen van onderwijsmateriaal dat voorkomt uit de werkplaats of verwant is aan de werkwijze van de werkplaats. 

Naast het delen van kennis en ervaringen willen we ook het debat op gang brengen en houden. Tevens denken we graag mee met onderwijscollega’s en geven we advies op verschillende plekken. Alle experts zijn te benaderen hiervoor. 

Partners

Rijksuniversiteit Groningen
Roc van Twente
Roc midden Nederland
Universiteit van Twente
Hogeschool Utrecht
NRO
Ministerie van onderwijs cultuur en wetenschap
Cito