Het publieksrapport staat online. Hierin wordt verantwoord hoe de subsidie van NRO is gebruikt, welke resultaten zijn bereikt en welke lessen geleerd. Er wordt ingegaan op de doelen en in hoeverre deze bereikt zijn. Ook wordt verantwoord waarom dit wel of niet is gelukt. Het is nadrukkelijk geen wetenschappelijke verantwoording, die is te vinden in het onderzoeksrapport.