Onderzoeksrapportage staat online

Onderzoeksrapportage staat online

Het onderzoeksrapport staat online. Hierin verantwoorden we hoe we onderzoeksmatig hebben gehandeld gedurende 4,5 jaar werkplaats. Het document is primair bedoeld voor onderzoekers en geïnteresseerden in het onderzoeksdeel. Voor meer algemene conclusies en geleerde...
Publieksrapportage staat online

Publieksrapportage staat online

Het publieksrapport staat online. Hierin wordt verantwoord hoe de subsidie van NRO is gebruikt, welke resultaten zijn bereikt en welke lessen geleerd. Er wordt ingegaan op de doelen en in hoeverre deze bereikt zijn. Ook wordt verantwoord waarom dit wel of niet is...
Ideologisch onderwijs niet in belang van de leerling

Ideologisch onderwijs niet in belang van de leerling

Waar leiden we voor op? En waarvoor zouden we moeten opleiden? Die vragen werden onlangs impliciet beantwoord in het tijdschrift voor Economisch Onderwijs. Daan van Riet en Ward van der Meiden reageerden. Ze argumenteren waarom de ogenschijnlijke ethiek en efficiëntie...
Hoe politiek mag onderwijs zijn?

Hoe politiek mag onderwijs zijn?

Neutraal onderwijs wordt vaak nagestreefd, maar is tegelijkertijd volgens velen onhaalbaar. Dus, hoe politiek mag onderwijs (dan) zijn? Anouk Zuurmond en Piet van der Ploeg behandelen deze vraag in dit artikel. Aan de hand van o.a. Arendt en Hand kijken ze naar...