Waar leiden we voor op? En waarvoor zouden we moeten opleiden? Die vragen werden onlangs impliciet beantwoord in het tijdschrift voor Economisch Onderwijs. Daan van Riet en Ward van der Meiden reageerden. Ze argumenteren waarom de ogenschijnlijke ethiek en efficiëntie beiden niet als ideaal zouden moeten worden gezien. Wat dan wel? Een meer algemene opvatting van vorming, een die ruimte laat voor kritische beschouwingen, diverse perspectieven en moed. Regels en rede, niet of. Echt vormend onderwijs overstijgt een ideologie, maar bevraagt ze allemaal (wat uiteraard ook een ideologie is). Van denken ten dienste van een ideologie, naar het bevragen van die ideologie.
Door Daan van Riet & Ward van der Meiden. In: Tijdschrift voor Economisch Onderwijs, februari 2023, pp. 16-19.