Neutraal onderwijs wordt vaak nagestreefd, maar is tegelijkertijd volgens velen onhaalbaar. Dus, hoe politiek mag onderwijs (dan) zijn? Anouk Zuurmond en Piet van der Ploeg behandelen deze vraag in dit artikel. Aan de hand van o.a. Arendt en Hand kijken ze naar diverse invalshoeken en problemen die leraren tegenkomen. Als voorbeeld worden de klimaatspijbelaars gebruikt. Scholen gingen soepel om met deze spijbelaars. Echter, klimaat is een politiek thema geworden. Wordt het onderwijs op deze manier niet ingezet voor politieke doeleinden? Het Vlaams Belang vindt van wel. Wat vinden de onderwijsfilosofen?