Kritische meningsvorming is belangrijk voor iedere burger. De inhoud van de bètavakken is goed om kritische meningsvorming te oefenen, maar in het vmbo krijgt het nog weinig aandacht. In dit artikel beschrijven we hoe je kritische meningsvorming kunt oefenen aan de hand van socio-scientific issues (SSI), controversiële, maatschappelijke kwesties waarin zowel bètawetenschappelijke kennis als maatschappelijke afwegingen nodig is. Daan van Riet en Myrthe Koenders schreven een kort artikel voor NVOX, mede op basis van het werk van de werkplaats burgerschap en eerder werk van Laurence Guérin bij Bèta-burgerschap.