Rechtvaardigheid in de sport

Over dit voorbeeld

Studenten beter voorbereiden op veranderende arbeidsmarkt is een belangrijk doel van kritisch denken. Routinematig werk verdwijnt en van werknemers wordt verwacht dat ze kritisch, creatief, probleemoplossend en innoveren kunnen zijn. Om het kritisch denken te bevorderen is een kritische houding met bijbehorende vaardigheden nodig om daadwerkelijk kritisch te denken. Wat kunnen we doen aan kritisch denken? De juiste vragen stellen en de dialoog aan gaan!

Het Sport College heeft een vierdelige lessenreeks ontwikkeld die het kritisch denken bevorderen. Er is vooronderzoek gedaan naar wat studenten zouden willen leren bij burgerschap (wat inmiddels als vak ‘kritisch denken’ is gaan heten). Hieruit kwam naar voren dat thema’s rondom de tweede wereldoorlog interessant zijn.

We zoeken in de lessenreeks naar antwoorden op de vraag die met de rechtvaardigheidsethiek van filosoof John Rawls (2002) te maken heeft: hoe zorgen we voor een stabiele samenleving, als deze bestaat uit verschillende culturele groepen met andere normen en waarden, een andere religie en andere gewoonten en gebruiken? Ethiek en vooral empathie zijn kerncompetenties die centraal staan in de lessenreeks. Je kunnen verplaatsen in de gevoelens van de ander is voor sommigen een hele kunst. Het perspectief van een ander kunnen innemen, als onderdeel van kritisch denken, en de dialoog hierover aan kunnen gaan in de les(sen).

Het Sport College heeft tweede wereldoorlog gerelateerde onderwerpen gekoppeld aan het hier- en nu (de actualiteit) en waar mogelijk aan de beroepscontext van Sport & Bewegen. Bijvoorbeeld een les over soldaten die aan de drugs zaten. Nazi’s kregen drug mee in uitrusting en ook leiders (Hitler) aan de drugs. Prestatie verhogend in veldslagen en overige lichamelijke inspanning. Drugsgebruik onder sporters actueel is dit goed of fout? Prijzen inleven nodig? Doping goed of slecht? Wetenschappelijke vragen; hoe ver kan ons lichaam gaan. Is drugs in de samenleving nodig?

We zoeken niet naar de antwoorden in de vorm van goed en fout. We gaan met studenten het gesprek aan over de verschillende denkwijzen die er kunnen zijn. Socrates zei het al eens: “Ik kan niemand iets leren, ik kan mensen alleen aan het denken zetten”.

Docenten

Docenten en ontwikkelaars: Michel van Dalen en Marc Visscher