Uitdagende werkzaamheden

Over de de toetstaak

Je bent tweedejaars student onderwijsassistent (OA) en je loopt stage bij basisschool ‘De Petteflet’. Je hebt aan je begeleider verteld dat je graag door wil stromen naar de pabo. Daarom wil je graag meer uitdagende werkzaamheden uitvoeren. ​  

Je draait nu een paar weken mee en de leerkracht stuurt je steeds het lokaal uit om te kopiëren en te lamineren. Je maakt je zorgen over de praktijkexamens. Je vraagt je af of je voldoende tijd hebt om hiervoor te oefenen. ​  

In jouw groep loopt ook een eerstejaars pabostudent stage. Van de leerkracht krijgt zij uitdagende taken, zoals het observeren van een leerling met een concentratieprobleem. Daarnaast wordt deze pabostudent uitgenodigd voor studiedagen en het teamoverleg. Jij bent daar niet bij aanwezig.

Docenten

Docenten en ontwikkelaars: Anouk Geelen en Reinhilde Duyverman