Deze blauwdruk helpt om eigen toetstaken te ontwikkelen. In dit boekje geven we handvatten hoe je middels formatieve toetstaken zicht kunt krijgen op de ontwikkeling van kritisch burgerschap bij studenten in het mbo. Op basis van de visie, zoals besproken in het praktijkboek, wordt voorgesteld hoe je kritisch burgerschap inzichtelijk kunt maken.

Om e.e.a. snel inzichtelijk te maken hebben we een blauwdruk ontwikkeld waarmee je je eigen toetstaken kunt ontwerpen. De blauwdruk vind je middels onderstaande knop. Voor het achtergrondmateriaal verwijzen we je naar het eerder genoemde boekje. Klik op die link