Informatief artikel over een taalprobleem

Over dit voorbeeld

Taal is van groot belang voor het succesvol maatschappelijk functioneren van ieder individu. In de beroepspraktijk komt de onderwijsassistent dagelijks in aanraking met kinderen die problemen ervaren bij het vak Nederlands. Denk bijvoorbeeld aan zwakke lezers en zwakke spellers of aan leerlingen die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben. De onderwijsassistent wordt ingezet om deze leerlingen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling en kan zo een wezenlijk verschil maken. Vanuit dit gegeven heb ik een lessenreeks ontwikkeld over het thema ‘taalproblemen’.  

Een informatief artikel schrijven is het belangrijkste leerdoel van de lessenreeks dat op het conto komt van het vak Nederlands. Dat neemt niet weg dat er voldoende aanknopingspunten zijn om met de studenten aan het trio burgerschap, Bildung en beroepsvorming te werken. De inzet van kritische denkvaardigheden is daarbij onmisbaar.

 

Voor de beroepsvorming is het onderwerp ‘taalproblemen’ zonder meer relevant. Door vakliteratuur te lezen en een expert op de werkvloer te interviewen vergroten de studenten hun vakdeskundigheid. Het helpt hun om kinderen gericht te begeleiden. Het is immers de taakverantwoordelijkheid van de onderwijsassistent om het eigen handelingsrepertoire uit te breiden, zodat zij de taalvaardigheid van de leerlingen kan versterken.

 

Wellicht is het de studenten ondertussen opgevallen dat in het onderwijs veel uren geïnvesteerd worden in taal. Welk belang heeft de maatschappij hierbij en welke consequenties heeft het voor leerlingen die niet goed mee kunnen komen? Welke waardeoordelen leven er ten aanzien van de taalvaardigheid van het individu? Door hierover in discussie te gaan, worden studenten zich bewust van de rol van taal in de samenleving. Zo haakt het thema aan bij burgerschap. Overigens is de drijfveer van studenten die voor de opleiding onderwijsassistent kiezen, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. De onderwijsassistent helpt kinderen hun plaats in onze samenleving te vinden. Met andere woorden de keuze voor deze opleiding is ingegeven door medeverantwoordelijkheid.

 

Je eigen taalvaardigheid willen versterken is verbonden aan de zelfverantwoordelijkheid van de studenten. Voor een onderwijsassistent is de eigen taalvaardigheid een soort tweetrapsraket. Hoe taalvaardiger de student, des te beter zij in staat is kinderen te ondersteunen op het gebied van taal. Zo haakt deze Bildungscomponent in op de beroepsvorming. 

 

Kritisch denken komt in deze lessenreeks expliciet naar voren door antwoord te vinden op vragen als: hoe vind je in de overdaad van informatie bruikbare literatuur en hoe weet je dat je bronnen betrouwbaar zijn? Hoe filter je relevante informatie? Hoe verwoord je die informatie zonder van plagiaat beschuldigd te worden? Hoe presenteer je je gedachten op een logische manier en hoe kun je een advies op een overtuigende manier over het voetlicht brengen? De studenten brengen dit in de praktijk door een informatief artikel te schrijven.

Docent

Docent en ontwikkelaar: Reinhilde Duyverman