Een lesontwerp helpt om richting te geven aan je onderwijsactiviteiten. Het plaats een les in een groter perspectief. Het geeft richting en duidelijkheid voor jou en je studenten. Een goede voorbereiding is belangrijk, waarbij wel mogelijkheid is voor improvisatie en het ‘verzilveren’ van momenten die ontstaan. Dat zijn vaak heel waardevolle ervaringen. Pin je dus niet vast op een voorbereiding, wees flexibel en sta open voor hetgeen kan gebeuren.

Het lesontwerp dat we hebben ontwikkeld en gebruiken in de werkplaats geeft ruimte voor eigen invulling en helpt tegelijkertijd bij de focus op lesdoelen en je doelgroep. Het is aan jou om bijvoorbeeld uitgebreid of in steekwoorden te beschrijven. Het is aan jou om te bepalen welk onderdeel waardevol voor je is en welke minder. Dat kan ook per les(activiteit) verschillen.