Even terug in de tijd: in 2016 gaf Anouk Zuurmond antwoord op deze vraag vanuit het oogpunt van Hannah Arendt. Docenten en ouders moeten uiteindelijk vooral opvoeden en onderwijzen uit liefde voor de wereld, zo concludeert Arendt treffend. We moeten enerzijds onze bestaande wereld genoeg liefhebben om leerlingen er niet uit te verbannen: geschiedenis en tradities moeten overgedragen worden. Anderzijds moeten we ook beseffen dat onze wereld alleen kan blijven bestaan bij gratie van vernieuwingen: jonge mensen moeten in staat worden gesteld om radicaal het roer om te gooien, zonder dat ze van de oudere generaties te horen krijgen welke richting ze op moeten gaan.