Op 24 september 2018 is de aftrap geweest van de werkplaats onderwijsonderzoek. In Hengelo kwamen alle docenten en het kernteam bij elkaar. Een geslaagde middag met de eerste inhoudelijke uitwisseling die recht deed aan de complexiteit van onderwijsonderzoek in het algemeen en in het bijzonder rondom burgerschap, bildung en kritisch denken. Verschillende docenten van verschillende opleidingen van de twee ROC’s hebben eerste ervaringen gedeeld met elkaar. Van verschillende sectoren doen docenten mee en het blijkt zeer waardevol, maar ook ingewikkeld, om met elkaar uit te wisselen. Alle niveaus in het mbo zijn vertegenwoordigd (1 t/m 4) en veel branches ook: horeca, helpende zorg & welzijn, anderstaligen, pedagogisch werk & onderwijsassistent, sport, elektrotechniek, automotive, financiële, juridische en secretariële beroepen, inburgering en het loopbaancentrum. Deze mix maakt het extra interessant. We kunnen spreken van een geslaagde dag en deelnemers kijken uit naar het vervolg.