In september 2018 start de eerste werkplaats onderwijsonderzoek op het gebied van burgerschap, bildung en kritisch denken in Nederland. Gericht op het beroepsonderwijs. Een consortium van het ROC van Twente, het ROC Midden Nederland, de Hogeschool Utrecht, Rijksunversiteit Groningen en Universiteit Twente vormen samen de werkplaats. Hier wordt inhoudelijk onderzoek gedaan naar kritisch denken, burgerschap en bildung in relatie met het beroep. Alsmede wordt de ontwikkeling van studenten en docenten gevolgd.

Over de Werkplaats
De komende twee jaar wordt er gewerkt aan een combinatie van burgerschap, bildung en kritisch denken. Onderzoekers werken hierbij intensief samen met docenten burgerschap, Nederlands en vakdocenten om een visie en een leerlijn te ontwikkelen voor het mbo, op alle vier de niveaus. De werkplaats wil de kennis over effectieve leerstrategieën en meetinstrumenten beschikbaar stellen en verder door ontwikkelen.
Daarnaast gaan studenten, docenten, (toekomstig) werkgevers en onderzoekers samen aan de slag. Zij zullen een onderbouwde en praktische visie ontwikkelen en vertalen naar professionaliseringsactiviteiten, waardoor kritisch denken effectiever in de praktijk kan worden gefaciliteerd.

Over de subsidie van het NRO
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek werkt aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Het doel van het beschikbaar stellen van gelden voor een werkplaats onderwijsonderzoek is een duurzaam samenwerkingsverband tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen tot stand te brengen, en de kwaliteit van de onderwijspraktijk te verhogen.
De Werkplaats zal twee jaar duren. Hierna zullen het NRO en het ministerie van OCW het geheel evalueren en bepalen of het met nog twee jaar wordt verlengd.

Zie voor meer informatie NRO Projecten; Democratisering van kritisch denken