Docenten zoeken naar praktische handvatten om kritisch denken in hun onderwijs en curriculum vorm te geven. Op basis van deze vraag hebben we gericht gezocht naar praktische tips waarvan we door onderzoek weten dat het werkt. De tips zijn praktisch toepasbaar, duidelijk, begrijpelijk en in te passen in bestaand onderwijs. Dit korte artikel (twee pagina’s) geeft negen tips om direct in je onderwijs te kunnen gebruiken.