Laurence Guérin, lector wereldburgerschap bij de Haagse Hogeschool, houdt op 18 februari 2021 haar Lectorale Rede. Laurence leidt de werkplaats burgerschap in haar rol als practor Burgerschap bij ROC van Twente. Ze slaat met deze dubbelfunctie een brug tussen verschillende onderwijswerelden, de politiek en het bedrijfsleven. Thema’s als regionale samenwerkingen, globalisering en duurzaamheid komen aan bod in haar werk.

Meer informatie volgt later.