01-03-2019 | Laurence Guérin benoemd tot lector wereldburgerschap bij de Haagse Hogeschool

Naast haar functie als practor burgerschap aan het ROC van Twente gaat Laurence aan de slag als lector wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool. Eerder werkte ze voor de Rijksuniversiteit Groningen, Saxion Hogeschool, Universiteit Utrecht en Jure. In het politieke hart van de Nederlandse democratie, Den Haag, gaat ze aan de slag met diverse thema’s die raken aan wereldburgerschap. De Haagse Hogeschool heeft een internationale oriëntatie en staat hierdoor midden in de wereldsamenleving. Zie voor het persbericht Laurence Guérin benoemd tot lector wereldburgerschap bij de Haagse Hogeschool