LEZING/WORKSHOP OP DOCENTENDAG PRODEMOS 16 JUNI 2022

Laurence Guérin en Daan van Riet zullen bijdragen aan de conferentie voor docenten maatschappijleer. In deze workshop gaan ze in op burgerschapsonderwijs in het mbo en de visie van de werkplaats. De werkplaats biedt het hoofd aan een aantal problemen in het huidige landelijke beleidskader, zoals het moraliserende karakter ervan en het onderscheid in vier dimensies. Daarnaast gaan ze in op hun onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten. In deze werkwijze overstijgen ze bijvoorbeeld de huidige positionering van kritische denkvaardigheden in het opleiden van mbo-studenten. Ze zullen ook ingaan op didactische principes en bespreken hoe ze naar studenten en docenten in het mbo kijken. Op basis hiervan is in de workshop ruimte voor dialoog en discussie. Meer informatie via de website van ProDeMos.