In aanloop naar de Twentse Gemeenteraadsverkiezingen 2022 dagen studenten Anne, Jochem en Veerle van de opleiding Sociaal werker bij ROC van Twente alle Twentse lijsttrekkers uit om 7 vragen te beantwoorden in 45 seconden. In een reactie hierop kunnen lijsttrekkers laten zien, dat ze waarde hechten aan de mbo stem. Durven ze de uitdaging aan?! Op 7 maart 2022 wordt er vervolgens een online Meet & Greet met deze lijsttrekkers georganiseerd.

Bekijk het prikkelende filmpje op: www.rocvantwente.nl/mbostem.

#MBOSTEM is een initiatief dat in samenwerking met het Practoraat Burgerschap van ROC van Twente door en voor studenten is opgezet om mbo-studenten meer mee te laten doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Twente. Met de onderzoekslijn ‘Politieke participatie op lokaal niveau bevorderen’ van het Practoraat wil Joris Poffers, docent-onderzoeker en ook deelnemer aan de Werkplaats Burgerschap, onder andere ‘Studenten in authentieke projecten laten ervaren dat ze invloed kunnen uitoefenen’.