Het schoolvak Nederlands kan in hoge mate bijdragen aan het ontwikkelen van kritisch burgerschap. Binnen literatuur- en taalonderwijs is er ruimte om te werken aan redeneren, evalueren en het innemen van meerdere perspectieven: vaardigheden die ook van groot belang zijn voor het thema burgerschap. Juist in het mbo is het cruciaal om dergelijke vaardigheden – samen te vatten als het vermogen tot ‘kritisch denken’ – te verbinden aan burgerschapsonderwijs én aan de beroepscontext, zoals in dit artikel wordt bepleit aan de hand twee lesvoorbeelden. Reinhilde Duyverman, Ilse Hoffman (docenten in de werkplaats) en Anouk Zuurmond gaan in op de relatie tussen het schoolvak Nederlands, Bildung en kritisch denken in het beroepsonderwijs. 

Klik op onderstaande knop voor het hele artikel.