Kunsteducatie

Kunsteducatie

Kunst biedt ruimte om het onbekende te verkennen en hierover van mening te verschillen. Alleen kijken naar kunst kan zorgen voor een intense beleving en innerlijk dialoog. Samen kijken naar kunst kan betekenen dat er gedachten worden gedeeld, betekenissen worden uitgewisseld, beelden worden onderzocht. Net als bij film – een vorm van kunst – gaat het om het verhouden tot iets of iemand, of verhouden tot je eigen beelden over dat iets of iemand. Het kan zorgen voor pijn, plezier, liefde of irritatie. Schoonheid of afschuw. Kunst is een goede beleving om met elkaar verschillende contexten te onderzoeken. Vanuit historisch perspectief kijken naar kunst geeft andere inzichten dan vanuit esthetische.

Kunsteducatie heeft volgens ons ook niet per definitie te maken met het onderwijzen van kunst maken, of kunst kijken. Het is een holistisch proces dat te maken heeft met je identiteit, je rol in de samenleving en het kan een appel doen op je denkvermogen, je inlevingsvermogen en deugden als geduld. We houden ons bezig met de verhouding van kunst tot burgerschap, bildung en kritisch denken. Maar ook zien we mogelijkheden rondom beroepsvoorbereiding. Een kok zal op een kunstzinnige wijze haar gerecht moeten presenteren aan haar gasten. Maar wie bepaalt wat mooi is? De gast, of de kok als expert? Zit er schoonheid in biologische producten? Wat is het ethische aspect van vlees serveren? En mag iets moois worden weggegooid?