Kritisch denken is een belangrijke uitkomst van goed beroepsonderwijs. Niet enkel als burger of in een bepaalde beroepscontext, maar beter is het om het als rode draad van je curriculum te maken. Dat is niet eenvoudig, maar uit onderzoek weten we dat het wel nodig is om kritisch denken goed en effectief te oefenen met studenten. De werkplaats heeft vastgelegd hoe we dit vormgaven bij de juridische opleidingen van ROC van Twente. Het document is bedoeld als handvat voor onderwijscollega’s. Er is beschreven hoe docenten het hebben aangepakt en er is voldoende voorbeeldmateriaal te vinden. Kritisch denken niet als apart ingrediënt in een vak, ergens weggestopt, maar als desem van je opleiding. Heb je hier vragen over? We helpen graag!