In Didactief verscheen een artikel over de werkwijze van de werkplaats met docentontwikkelteams. Veel docenten vinden het ontwerpen van kritisch burgerschap lastig. Samen lessen ontwerpen in docentontwikkelteams (DOT’s) kan helpen. In de DOT’s bij de werkplaats burgerschap discussieerden docenten over de betekenis van bijvoorbeeld kritisch denken, werkten ze aan visievorming (theorie) en vertaalden deze samen in leeractiviteiten (praktijk). Bijna een derde van de tijd in de DOT’s ging op aan discussie over de achterliggende concepten en theorie en over didactiek (hoe leren we de concepten aan). De docenten discussieerden over wat kritisch denken is. ‘Je moet ook je denken kunnen parkeren. Dat is ook wat je moet leren als mens, je oordeel uitstellen,’ zei een van hen. 

Klik op onderstaande knop voor het hele artikel.