Burgerschap

Burgerschap

Burgerschapsvorming is de ontwikkeling van medeverantwoordelijkheid. Maar hoe dit eruit ziet verschilt per opvatting over wat burgerschap is. Afhankelijke van de politieke stroming varieert het beeld van wat een goede burger is en dus ook van wat goed burgerschap is. Burgerschapsonderwijs zou kinderen, jongeren en volwassenen na moeten laten denken over deze vraagstukken. Wat betekent medeverantwoordelijkheid? Wanneer ben je een goed burger? En waarom? Hoe gaan we om met conflicten en waar komen conflicten vandaan?

Medeverantwoordelijkheid vraagt om betrokkenheid, dat impliceert activiteit. Dat vraagt om oefenen en reflectie. Allen belangrijke aspecten van burgerschaps(onderwijs). Oog hebben voor de ander, zonder het per se met de ander eens te willen en hoeven zijn. Dialoog erover voeren iets dat geoefend moet worden, onderwijs is daarvoor een goede plek. Ook vraagt het om ontwikkeling van het bewustzijn van wat er om ons heen gebeurt, zowel in een directe omgeving tot aan de wereldmaatschappij.

Het burgerschapsonderwijs kent vele uitdagingen. Er zijn veel vragen die we met elkaar (dus met iedereen, ook studenten) moeten onderzoeken. Vast staat dat het beroepsonderwijs ook de taak heeft om aan burgerschapsvorming te doen. Iets dat we belangrijk en erg interessant vinden.