Bildung

Bildung

We verstaan bildung veelal als persoonlijke- of brede vorming. Het is in ieder geval een bepaalde mate van zelfverantwoordelijkheid, of het ontwikkelen hiervan. Wie wil je zijn? Leven zoals jij het goed vindt. Je niet laten leven door anderen. Soms lukt dat eenvoudig, soms niet. Het heeft te maken met zelfvertrouwen, normen, waarden, plezier in het leven hebben of niet.

Men spreekt hierbij vaak van ‘wie wil je zijn?’, maar voor sommige mensen valt er niet veel te willen. Zo lijkt het. Kan iemand in gevangenschap zijn wie hij/zij wil? Kan deze persoon doen aan bildung. Dit roept een andere vraag op: mag iedereen zijn wie hij/zij wil? Deze vragen raken ook burgerschapsvorming en hoe we naar een samenleving kijken. Jezelf vormen gebeurt altijd in een context, maar zorgt niet per definitie voor afhankelijkheid van deze context. Kritisch denken kan over je zelf, over je eigen vorming en daarvoor is democratisering van kritisch denken nodig. Je bent altijd jezelf, in elke context. De ontwikkeling en (ont)vorming van jou als persoon en van onze studenten, collega’s en medeburgers gaat altijd door en vraagt daarom continue de aandacht van het onderwijs.