MBOStem

Over dit lesmateriaal en de toetstaak

MBOStem is een initiatief dat door en voor studenten is opgezet om mbo-studenten meer mee te laten doen verkiezingen. Het is verbonden aan de onderzoekslijn ‘Politieke participatie op lokaal niveau bevorderen’ van het practoraat Burgerschap op basis van het werk van de werkplaats. Het is zowel lesmateriaal met daarbinnen geformuleerde formatieve toetstaken. 

Docent

 

Docent en ontwikkelaar: Joris Poffers