In aanloop naar de conferentie Kritisch burgerschapsonderwijs in het mbo op 23 januari 2023 delen we elke maand een interview met iemand van de onderzoekswerkplaats. Aan het woord in november: Ron Vreeswijk.

Beroepen worden steeds complexer. We stellen hogere technische eisen en willen dat werk sneller gedaan wordt. Werknemers worden geacht mee te denken over ethische kwesties. Hoe zit het met de toegankelijkheid en met de privacy? Toch bereiden we mbo’ers slecht voor op dergelijke vragen. Het burgerschapsonderwijs is gericht op aanpassen en socialiseren, ontdekte onderzoeker Laurence Guérin. Het wordt tijd dat we mbo’ers leren om kritisch te zijn. Samen met Daan van Riet nam ze het initiatief voor de Werkplaats Burgerschap: democratisering van kritisch denken. In deze werkplaats werken docenten en onderzoekers uit wo, hbo en mbo nauw met elkaar samen. Na ruim vier jaar komt een einde aan dit NRO-project. In vier interviews blikken we terug en maken we de balans op.