Een praktische handreiking met een werkbare beschrijving van een kritische denker, de verhouding tot burgerschapsvorming in het mbo, docentgedrag en didactische handvatten. Ook wordt de rol van de school als organisatie en het management behandeld. Dit werk is mede tot stand gekomen door het werk in de werkplaats. Uitgegeven door het Expertisecentrum Kritisch Denken van ROC Midden Nederland.