Nogal eens wordt er door docenten gezegd dat ze burgerschap geven of er staat in beleidsdocumenten dat studenten burgerschap krijgen op of door school. Dit lijkt een onjuiste beschrijving van het werk dat we doen. In dit korte document wordt weergegeven waarom en hoe de scheiding tussen burgerschap, burgerschapsvorming en burgerschapsonderwijs kan worden weergegeven om recht te doen aan het al bestaande burgerschap van studenten. Studenten krijgen namelijk geen burgerschap door docenten of door de school, het is een status waar ze de docent en/of school niet voor nodig heeft