In dit boekje geven we handvatten hoe je verschillend naar kritisch denken kan kijken. Deze uitgave moet docenten helpen kritisch denken beter te begrijpen en wetenschappelijke kennis beschikbaar  maken. Uitgangspunt is dat leren kritisch denken iets is voor alle mbo-studenten. Als Werkplaats hebben we ons op verschillende manieren met kritisch denken beziggehouden: theoretisch in visievorming en praktisch in het ontwerpen en uitvoeren van lessen(series). In dit document willen we duidelijkheid scheppen over wat kritisch denken kan zijn. Niet in de eerste plaats hoe wij het zien, maar vooral hoe verschillende stromingen kritisch denken definiëren. We werken verschillende opvattingen van kritisch denken uit en illustreren deze met voorbeelden uit de Werkplaats. Hiermee willen we docenten voeden in het vormen van hun eigen opvatting over kritisch denken en de integratie van kritisch denken in hun onderwijs. Deze eigen visievorming is nodig, zo zal blijken, om doelgericht kritisch denken te oefenen
met studenten. 

Als vervolg op de visie van de werkplaats, zoals besproken in het praktijkboek, wordt tevens de relatie gelegd tussen kritisch denken en burgerschap.