Economisch burgerschap is een vanzelfsprekend onderdeel van het Nederlandse curriculum in het mbo. Het is echter onkritisch en gericht op volgzaamheid. Subtiel is de omarming van de neoliberale opvattingen en hoe studenten niet worden gevraagd hierover kritisch te denken en te spreken met elkaar. Ze moeten de huidige politieke opvattingen over de economie volgen. Ward van der Meiden deed een grondige analyse van diverse methodemakers en formuleerde onderstaande kritiek. Ward en Daan van Riet schreven een paper en geven daarin ook handvatten voor hoe het anders kan. Het doel: op naar écht economisch burgerschap!

Inhoud van het paper:
1. Kritiek op wettelijke inhoud
2. Analyse van veelgebruikte methodes
3. Alternatieven

Klik op onderstaande knop voor het document. Dit stuk is tevens gepubliceerd in Tijdschrift voor Economisch Onderwijs.