Gepubliceerd in Elsevier 2018
Binkhorst, F., C.L, Poortman, S.E., McKenney, W.R. van Joolingen

In dit Engelstalige, wetenschappelijke artikel wordt uiteen gezet hoe twee DOTs (Docent Ontwikkel Teams) begeleid worden door middel van een stapsgewijze methode die gedeeld en verticaal leiderschap integreert. Er wordt beschreven hoe ingewikkeld het is om een professionele leergemeenschap als een DOT te organiseren en te begeleiden. Adequaat leiderschap bieden is complex, maar volgens studies wel nodig. De bevindingen van deze studie laten zien dat zowel verticaal als gedeeld leiderschap mogelijk is, maar het tegelijkertijd absoluut een uitdaging is.

Lees hier de publicatie