In dit document wordt een kritische beschouwing op de huidige wetgeving gepresenteerd. Beknopt en kernachtig geformuleerd.