Kritisch denken is in. Het wordt omarmd als nuttige competentie, extra bruikbaar in tijden van onzekerheid, complexiteit en onenigheid. Het wordt voorgesteld als een skill, of een tool. Het moet helpen met analyseren, probleem oplossen en zelfreflectie. Een soort gereedschap. Maar kritisch denken kan ook anders, minder instrumenteel. Het kan begrepen worden als problemen máken en voor desoriënteren. Laten we zeggen: kritisch kritisch denken.

Lees hier de publicatie