In de werkplaats ontwikkelen we een visie waarbij diverse begrippen ‘betrokken’ zijn. In dit document is een eerste opmaat geformuleerd naar een integratie van burgerschap, bildung, beroepsonderwijs en kritisch denken. Via diverse voorbeelden zetten we dit uiteen. We beginnen met een bespreking van de vier, afzonderlijk van elkaar en in relatie tot  elkaar. Vervolgens geven we enkele concrete voorbeelden van leeractiviteiten waarin aan alle vier gewerkt wordt.