Laurence Guérin en haar collega’s over wereldburgerschap

 

De wereld globaliseert, grensoverschrijdende uitdagingen als klimaatverandering en migratie raakt iedere wereldburger. Ook voor het mbo is dit een relevant onderwerp. Het komt terug in het dagelijkse leven van onze studenten. In deze voordracht gaan Laurence Guérin en haar collega’s in op thema’s als globalisering en gevolgen voor onderwijs, participatie van studenten in besluitvormingsprocessen en hoe gevolgen van de globalisering in de klas eigenlijk alledaags zijn. Iedereen heeft er mee te maken.

 

Een samenwerking tussen