Het beroepsonderwijs heeft behalve wat te vieren, zich ook wat af te vragen. Hoe staat het na ruim honderd jaar met de Bildung? Ten tijde van de opkomst al, rond 1920, stond in Europa en de Verenigde Staten de pedagogische kwaliteit van het beroepsonderwijs ter discussie. Met name de onderwijsfilosofen John Dewey, Georg Kerschensteiner en Eduard Spranger pleitten voor kritischer onderwijs dan gebruikelijk was. Het moest Berufsbildung zijn, geen beroepsscholing. Hoe is dat anno 2021? Door Piet van der Ploeg