Fair Play & een baas die eisen stelt

Over de twee toetstaken

Toetstaak Eisen van je baas – corona op je werk

Casus:

Jullie werken (straks) in de sportsector. Je hebt een sociaal beroep, wat betekent dat je altijd (in contact) met mensen werkt. Met oog op een nieuwe coronagolf [1] en de maatregelingen die daar bij horen[2], eist jouw baas een coronapaspoort (laten vaccineren, of je elke dag laten testen). Dit eist hij omdat thuiswerken geen optie is en hij als werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving voor zowel jou als de klant.

Opdracht:

Lees de casus en geef steeds in verschillende rondes antwoord op de vraag, of pas je vorige antwoord aan:

Ronde1:

Mag volgens jou een werkgever binnen de sportsector dit eisen? Beargumenteer je antwoord.

Ronde 2:

Omdat je moet leren beargumenteren vanuit verschillende oogpunten, geef een reden volgens de volgende punten:

  • Bildung (persoonlijk)
  • Burgerschap (vanuit de maatschappij)
  • Beroepscontext

Ronde 3:

Wat is de juridische component? Wat zegt de wet over deze stelling?

Ronde 4:

Check de bronnen, wat vind je hiervan? Kan je alles vertrouwen?

 

Toetstaak Fair Play

In het laatste jaar van je studie ga je je voorbereiden op het werkveld. Dit betekent dat je je breder oriënteert dan alleen de inhoud van je vak. Om die reden moet je voor je afstudeerstage stagelopen bij een organisatie die niet alleen bezig is met sport, maar ook oog heeft voor overkoepelende maatschappelijke thema’s. Je hebt een organisatie gevonden die zich profileert met Fair Play. Fair Play houdt in dat de club zich hard maakt voor sportiviteit, respect en inclusiviteit.

Op de stage bieden ze jou een keuze aan. Je mag kiezen tussen een jongens- en een meisjesteam, beide onder 17. Bij het jongensteam krijg je een stagevergoeding en bij het meisjesteam niet.

Wat doe jij in deze situatie? Let uit waarom.

Download hier de toetstaken

Docent

Docenten en ontwikkelaars: Michel van Dalen en Maurice Belmer