Een praktische werkwijze voor het coachen van Docent Ontwikkel Teams

Gepubliceerd door Tech Your Future en Universiteit Twente in 2017
Floor Binkhorst & Cindy Poortman

Onderwijs is continu in beweging. Vernieuwingen en innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Docenten moeten steeds manieren vinden om deze vernieuwingen toe te passen in de klas. Als zij actief betrokken worden bij het ontwerp van nieuw onderwijs kan dit proces veel soepeler verlopen. Docent Ontwikkel Teams (DOTs) zijn een vorm van professionalisering waarbij teams van docenten (van verschillende scholen) samen vernieuwend onderwijs ontwikkelen.

Lees hier de publicatie