Het ROC van Twente zet fors in op burgerschapsonderwijs. Hoe ze dit in Almelo en Hengelo aanpakken is beschreven door het practoraat Burgerschap. De uitdagingen van burgerschapsonderwijs zijn talrijk en de antwoorden ook. Daar komt nog bij dat er verschil van opvatting is over wat burgerschap is. Burgerschapsvorming is volgens Laurence Guérin ideologisch gemotiveerd en burgerschap is een controversieel concept. Verschillende visies leiden tot een steeds andere invulling van burgerschapsonderwijs: andere leerdoelen, andere inhouden en een andere pedagogisch-didactische aanpak en uiteindelijk tot verschillende leeruitkomsten. In deze uitgave wordt een vijftal uitdagingen besproken:

  1. Visie op burgerschap
  2. Burgerschapsonderwijs in het curriculum
  3. Professionalisering van burgerschapsdocenten
  4. Gefragmenteerd burgerschapsonderwijs
  5. Studentenparticipatie