Bildung in het beroepsonderwijs – Opening up spaces for meaningful engagement in educational praxis

 

Het lectoraat Normatieve professionalisering van de Hogeschool Utrecht heeft een bundel uitgebracht waarin de normatieve dimensie van het onderwijs wordt belicht. Anouk Zuurmond heeft hierin een hoofdstuk geschreven over de Werkplaats, met een specifieke focus op het begrip Bildung. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke rol dit begrip heeft gespeeld in recente beleidsteksten over onderwijs. Op basis van de visie van de Werkplaats en de activiteiten in de DOT wordt vervolgens beargumenteerd dat Bildung juist in relatie tot burgerschap en kritisch denken een cruciale rol speelt in de beroepsvoorbereiding.  

 

Het hoofdstuk is vrij in te zien via onderstaande knop. Het hele boek is te vinden via https://eburon.nl/product/opening-up-spaces-for-meaningful-engagement-in-educational-praxis/