Beroep en maatschappij

Over dit voorbeeld

Studenten oefenen persoonlijke vaardigheden welke van hen verwacht worden in het beroep en in de maatschappij. Zo leren zij zichzelf, het beroep en de omgeving beter kennen en ingaan op kansen en mogelijkheden die hen geboden worden. Door samen te werken aan een maatschappelijk vraagstuk leren zij over zichzelf als mens en als beroepsbeoefenaar. Bovendien bouwen ze hierbij aan een netwerk, omdat zij niet alleen samenwerken met medestudenten maar ook het contact aangaan met het bedrijfsleven en de overheid. Zij leren vraagstukken vanuit diverse invalshoeken te onderzoeken en kritisch een advies te geven. Hierbij wordt gewerkt aan het keuzedeel Ondernemend gedrag, maar is ook oog voor het beroep en het vak Burgerschap. Wij leiden onze studenten op deze manier op tot kritische ICT’ers, onderdeel van de 21ste-eeuwse maatschappij.

Het docententeam krijgt een leerlijn aangeboden, waarbij zij op interactieve wijze met studenten aan de slag gaan en studenten samenwerkend en projectmatig aan het werk gaan. Bovendien worden zowel de studenten als de docenten hierin gesteund door experts uit het bedrijfsleven en vanuit de overheid. Ook wordt er samen gewerkt met andere onderwijsinstituten, zoals Saxion Hogeschool.

De ontwikkelde leerlijn kan worden aangeboden in het gehele MBO college en wellicht met enkele kleine aanpassingen, worden toegepast in de gehele organisatie van het ROC van Twente. Dit alles om studenten op een innovatieve wijze te laten leren en zich te ontwikkelen.

Neem contact op met Pinar voor meer informatie. 

Docenten

Pinar Bozkurt | pbozkurt@rocvantwente.nl

Anouk van Oorschot

Evelien Olde Dubbelink