Werkwijze

De werkwijze van de werkplaats Democratisering van kritisch denken

In de werkplaats werken experts samen met specialisten. Onder specialisten verstaan we de docenten, zij weten het beste wat hun studenten en het werkveld waarvoor ze opleiden nodig hebben. Ook gaan we ervan uit dat zij het beste overige invloeden van de leeromgeving kunnen bepalen, dit kan een thuissituatie zijn, taalproblemen, emotionele betrokkenheid bij bepaalde thema’s of gespreksonderwerpen, etc. In totaal nemen achttien docenten op een directe manier deel, indirect zijn dit er meer. Denk aan collega’s en docenten in opleiding. De docenten worden gevoed door de experts en de experts worden gevoed door de docenten. Op die manier willen we zowel de praktijk verbeteren, alsmede de theoretische discussie over burgerschap, bildung, kritisch denken en de beroepsvoorbereiding binnen het mbo. Op deze pagina is te lezen hoe we dit doen en wat we hiervan willen leren. De deelnemende docenten houden zich elke dag bezig met het ontwikkelen van de kwaliteit van hun eigen onderwijs en die van hun collega’s. Ze denken na, proberen, evalueren en kijken vooruit. Elke twee of drie weken komen alle docenten bij elkaar in verschillende teams waar ze collega’s ontmoeten van andere opleidingen. Deze teams worden begeleid door een ‘dot-leid(st)er’. Dit is één van de experts uit het kernteam.

Docentontwikkelteams

Alle docenten hebben plaatsgenomen in een docentontwikkelteam (dot). Dit team komt elke twee weken bij elkaar om een dagdeel te onderzoeken, te sparren, te discussieren en te proberen. In totaal zijn er drie dots actief binnen de werkplaats. Eén op ROC Midden Nederland en twee bij ROC van Twente. Belangrijk is dat docenten uitgedaagd worden en tegelijkertijd het vertrouwen, de tijd en ruimte krijgen om zelf te ontwikkelen en uit te proberen in de praktijk. Hier kunnen we met elkaar van leren.

De deelnemende docenten hebben diverse achtergronden en expertise:

Johan Beije | ROC Midden Nederland | Docent Nederlands en omgangskunde | Entree, niveau 1 | j.beije@rocmn.nl

Pinar Bozkurt | ROC van Twente | Docent burgerschap & teamdeskundige | ICT, Niveau 4 | pbozkurt@rocvantwente.nl

Lieke Bührmann | ROC van Twente | Docent recht | Juridisch Administratieve beroepen, Niveau 4 | lbuhrmann@rocvantwente.nl

Michel van Dalen | ROC Midden Nederland | Docent burgerschap | Sport College, niveau 2-3-4 | m.vandalen@rocmn.nl

Peter Dinter | ROC van Twente | Docent burgerschap | Entree, niveau 1 |  pdinter@rocvantwente.nl

Reinhilde Duyverman | ROC Midden Nederland | Docent Nederlands | Pedagogisch Werk & Onderwijs, niveau 4 | r.duyverman@rocmn.nl

Ilse Hoffman | ROC Midden Nederland | Docent Nederlands en onderwijskundig leider | Zorg & Welzijn anderstaligen, niveau 2 | i.hoffman@rocmn.nl

Mario de Jong | ROC Midden Nederland | Docent didactiek, pedagogiek & ontwikkelingspsychologie en psycholoog | Pedagogisch Werk & Onderwijs, niveau 4 | mario.dejong@rocmn.nl

Anouk van Oorschot | ROC van Twente | Docent omgangskunde, teamdeskundige en psycholoog | ICT, niveau 4 | avanoorschot@rocvantwente.nl

Thea Parren | ROC Midden Nederland | Docent Nederlands | Zorg & Welzijn anderstaligen, niveau 2 | t.parren@rocmn.nl

Joris Poffers | ROC van Twente | Docent burgerschap en onderzoeker | Schakelklas niveau 1-2 | jpoffers@rocvantwente.nl

Evelien Olde Dubbelink | ROC van Twente | Docent burgerschap | ICT, Niveau 4 | eoldedubbelink@rocvantwente.nl

Marc Visscher | ROC Midden Nederland | Docent burgerschap & onderwijskundig leider | Sport College, niveau 2-3-4 | m.visscher@rocmn.nl

Lidy Winters | ROC van Twente | Docent Burgerschap | Financiële opleidingen, niveau 2-3 | lwinters@rocvantwente.nl

 

Een uitgebreide beschrijving en onderzoek naar de werkwijze van een dot is te vinden bij publicaties en via onderstaande button.

Waar werken docenten aan?

Onze visie is dat burgerschapsvorming aan moet sluiten bij de beroepscontext van studenten. Dit betekent dat opleidingen op verschillende manieren en in verschillende contexten onderwijs verzorgen. Het gevolg hiervan is een verscheidenheid aan onderwijsontwikkelingen binnen de werkplaats. Het laat de diversiteit van burgerschap en bildung in het beroepsonderwijs zien. Tevens geeft het inzicht in hoe dit tot uiting komt bij verschillende docenten in verschillende contexten. Via onderstaande link is te lezen waar verschillende docenten aan werken.