Werkwijze

De werkwijze van de werkplaats Democratisering van kritisch denken

De werkwijze van de werkplaats Democratisering van kritisch denken

In de werkplaats werken experts (het kernteam) samen met specialisten. Onder specialisten verstaan we de docenten, zij weten het beste wat hun studenten en het werkveld waarvoor ze opleiden nodig hebben. Ook gaan we ervan uit dat zij het beste overige invloeden van de leeromgeving kunnen bepalen, dit kan een thuissituatie zijn, taalproblemen, emotionele betrokkenheid bij bepaalde thema’s of gespreksonderwerpen, etc. In totaal nemen achttien docenten op een directe manier deel, indirect zijn dit er meer. Denk aan collega’s en docenten in opleiding. De docenten worden gevoed door elkaar en het kernteam. Het kernteam wordt gelijktijdig gevoed door de docenten. Op die manier willen we zowel de praktijk verbeteren, alsmede de theoretische discussie over burgerschap(sonderwijs), bildung, kritisch denken en de beroepsvoorbereiding binnen het mbo. De deelnemende docenten houden zich elke dag bezig met het ontwikkelen van de kwaliteit van hun eigen onderwijs en die van hun collega’s. Ze denken na, proberen, evalueren en kijken vooruit. Elke twee weken komen alle docenten bij elkaar in verschillende teams waar ze collega’s ontmoeten van andere opleidingen. Deze teams worden begeleid door een ‘dot-leid(st)er’. Dit is één van de leden uit het kernteam.

Alle docenten hebben plaatsgenomen in een docentontwikkelteam (dot). Dit team komt elke twee weken bij elkaar om een dagdeel te onderzoeken, te sparren, te discussieren en te proberen. In totaal zijn er drie dots actief binnen de werkplaats. Eén binnen ROC Midden Nederland en twee bij ROC van Twente. De leden van de dot ontwikkelen samen onderwijs, werken aan visievorming en ontwerpen momenteel in samenwerking toetstaken. In een drieweekse cyclus werken ze een keer expliciet samen met toetsexperts, onderwijsfilosofen en onderzoekers. Daarnaast komen ze een keer bij elkaar om intercollegiaal te ontwerpen en te sparren. Tot slot is er tijd vrijgemaakt om in de eigen onderwijspraktijk aan de slag te gaan. Belangrijk is dat docenten uitgedaagd worden en tegelijkertijd het vertrouwen, de tijd en ruimte krijgen om zelf te ontwikkelen en uit te proberen in de praktijk. Hier kunnen we met elkaar van leren.

Een uitgebreide beschrijving en onderzoek naar de werkwijze van een dot is te vinden bij publicaties en via onderstaande button.

Waar werken docenten aan?

Onze visie is dat burgerschapsonderwijs het merendeel van de tijd aan moet sluiten bij de beroepscontext van studenten. Dit betekent dat opleidingen op verschillende manieren en in verschillende contexten onderwijs verzorgen. Het gevolg hiervan is een verscheidenheid aan onderwijsontwikkelingen binnen de werkplaats. Het laat de diversiteit van burgerschapsonderwijs en bildung in het beroepsonderwijs zien. Tevens geeft het inzicht in hoe dit tot uiting komt bij verschillende docenten in verschillende opleidingen. Burgerschapsonderwijs is niet te standaardiseren of uniform in te richten. Via onderstaande link is te lezen waar verschillende docenten aan werken.